Show simple item record

dc.contributor.authorTommola, Tia
dc.date.accessioned2014-10-06T14:01:42Z
dc.date.available2014-10-06T14:01:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446619
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44384
dc.description.abstractTutkielma on laadullinen ja tutkimusotteeltaan fenomenografinen. Etsin tässä tutkimuksessa vastausta kysymykseen tulisiko esi- ja alkuopetus järjestää yhdessä vai erikseen? Keskeisenä tarkastelun kohteena on Hollolan kunnan alkuluokkatoiminta. Tässä tutkimuksessa alkuluokkatoiminnalla tarkoitetaan esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä. Lähestyn tutkimustehtävääni kahdella tutkimuskysymyksellä, jotka ovat 1. Millaisia käsityksiä esi- ja alkuopettajat antavat esi- ja alkuopetuksen yhdistämisestä alkuluokkatoiminnaksi? 2. Millaisia käsityksiä annetaan alkuluokan kehittämiseksi? Olen kerännyt tutkimusaineistoni laatimallani kyselylomakkeella, jossa oli avoimia kysymyksiä. Tutkimukseni kohdejoukko koostui Hollolan kunnan alkuluokassa työskentelevistä luokanopettajista ja lastentarhanopettajista. Olen analysoinut aineiston erilaisiin teemoihin ja rakentanut näille teemoille yläkategoriat ja niihin liittyvät alakategoriat. Tutkimuksen pääteemoja ovat tiedonkulku alkuluokassa, yksilön huomioiminen, kolmiportaisen tuen järjestäminen alkuluokassa ja opetusjärjestelyt. Keskeisesti käsitellään oppilaan sosiaalisia taitoja, vertaisoppimista, oppilasarviointia sekä esi- ja alkuopetusta sen yhdistämisen näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan tieto kulkee alkuluokan tiimissä joustavasti, lähinnä sähköisesti tai sovituilla tapaamisilla. Oppimistavoitteet saavutetaan alkuluokassa hyvin ja oppilas voi opiskella omalla lähikehityksen alueella ja omista lähtökohdista käsin. Kolmiportaista tukea käytetään monipuolisesti alkuluokassa. Oppilaalla on mahdollisuus opiskella joustavasti jopa neljä vuotta. Lukujärjestys on toimiva ja joustava, sitä muokataan aina uuden lukuvuoden alussa. Vastuunjako aikuisten kesken toimii hyvin ja tiimityö on kaikkien etu. Toiminnallinen työtapa mahdollistaa sosiaalisten taitojen ja vertaisoppimisen opettelun. Arviointia toteutetaan monipuolisesti. Tutkimustulosten mukaan alkuluokassa on enemmän hyviä puolia kuin kehittämistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEsiopetus
dc.subject.otheralkuopetus
dc.subject.otheralkuluokka
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö ja vertaisoppiminen
dc.titleEsi- ja alkuopetus yhdessä vai erikseen : luokanopettajien ja lastentarhanopettajien käsityksiä alkuluokasta
dc.title.alternativeLuokanopettajien ja lastentarhanopettajien käsityksiä alkuluokasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410062935
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-10-06T14:01:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysovertaisoppiminen
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysolastentarhanopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record