Show simple item record

dc.contributor.authorHaavisto, Anni
dc.contributor.authorPaalanen, Anna
dc.date.accessioned2014-09-03T18:03:35Z
dc.date.available2014-09-03T18:03:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1445839
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44184
dc.description.abstractPro gradu -tutkimuksessamme tutkimme lasten leiriryhmien ryhmäprosesseja ja niiden eri vaiheita. Tutkimuksemme teoriapohjana toimii Tuckmanin (1965) malli, jonka mukaan ryhmäprosessi käsittää viisi eri vaihetta: ryhmän muotoutuminen, kuohunta, yhteistoiminnan syntyminen, kypsä toiminta ja ryhmän hajoaminen. Tutkimuksella tahdoimme selvittää, toteutuvatko nämä vaiheet myös lyhytkestoisissa lapsiryhmissä. Tämän lisäksi tutkimme ryhmäprosessin aikana ilmeneviä haasteita ohjaajien näkökulmasta sekä keinoja, joilla näihin haasteisiin pyritään vastaamaan. Tutkimus perustuu Lasten Kesä ry:ltä saamaamme päiväkirja-aineistoon. Päiväkirjat ovat leiriohjaajien jokaiselta leiripäivältä kirjoittamia raportteja päivittäisestä leiritoiminnasta. Aineistomme muodostuu yhteensä 40 päiväkirjasta, joiden laajuus on noin 2-6 sivua leiripäivää kohden. Leirit ovat kestoltaan keskimäärin 5−7 päivää. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jota analysoimme laadullisen sisällönanalyysin keinoin sekä teoria- että aineistolähtöisesti. Tulostemme mukaan kaikki viisi ryhmäprosessin vaihetta on löydettävissä aineistostamme, mutta selkeästi voimakkaimmin näyttäytyvät ryhmän muotoutumisen ja kuohunnan vaiheet. Ryhmäprosessin vaiheet limittyvät viikon kestävän leirin aikana päällekkäin, eikä niitä ole kaikissa tilanteissa helppo erotella toisistaan. Vaiheet etenevät leiriryhmissä lineaarisesti ryhmän muotoutumisvaiheesta kohti ryhmän hajoamisen vaihetta, mutta niiden esiintymisessä on havaittavissa myös tiettyä syklisyyttä. Jokin tapahtuma ryhmässä voi regressoida ryhmän takaisin edelliseen vaiheeseen. Tutkimuksemme mukaan lasten leiriryhmän ohjauksen haasteiksi nousee viisi alaluokkaa, jotka ovat lasten väliset konfliktitilanteet, kiusaaminen, torjutut lapset, leiriympäristölle ominaiset haasteet sekä viides alaluokka, jonka nimesimme ohjaajan kohtaamiksi muiksi haasteiksi. Näihin haasteisiin ohjaajat pyrkivät vastaamaan enna-koinnin ja positiivisuuden, keskustelun, konkreettisen toiminnan ja rangaistusten sekä ohjaajien ja johtajien välisen tuen keinoin. Haasteisiin vastaaminen etenee asteittaisesti siirtymällä miedommista menettelytavoista tarvittaessa tiukempiin. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä voimme todeta, ettei ryhmän ajallisella kestolla ole merkitsevää vaikutusta ryhmäprosessin vaiheisiin. Tutkimuksemme tulosten pohjalta on pääteltävissä, että myös lyhytkestoinen lapsiryhmä käy läpi samat vaiheet kuin Tuckman on teoriassaan esittänyt. Toisaalta, voidaksemme täysin todentaa yllä esittämämme johtopäätöksen, ilmiötä olisi syytä tutkia vieläkin lyhytkestoisemman, esimerkiksi yhden päivän ajan koossa olevan, ryhmän kohdalla. Lisäksi tulosten pohjalta voidaan esittää, että lapsiryhmässä ilmenevät haasteet esiintyvät pääosin ryhmän muotoutumis- ja kuohuntavaiheissa. Oikeanlainen haasteisiin vastaaminen edistää ryhmäprosessia ja kypsän toiminnan vaiheen saavuttamista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherryhmä
dc.subject.otherryhmäprosessi
dc.subject.otherryhmän ohjaaminen
dc.subject.otherryhmäprosessin haasteet
dc.titleLasten leiriryhmän ryhmäprosessi ja sen ohjaaminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409032710
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-09-03T18:03:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoryhmät
dc.subject.ysoleirit
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysokesäleirit
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoohjaus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record