Show simple item record

dc.contributor.authorHautamäki, Antti
dc.date.accessioned2014-08-26T11:06:58Z
dc.date.available2014-08-26T11:06:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1444667
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44116
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena on selvittää, kuinka Machiavellin käyttämän virtù-käsitteen voisi negaationa määritellä ilman sille annettavia ajasta ja paikasta riippumattomia sisällöllisiä määreitä sen rajoittavista ehdoista ja edellytyksistä käsin. Nämä ehdot ja edellytykset sisältyvät poliittiseen toimintakenttään ja toisaalta virtùn ennakkoehtoihin. Poliittinen toimintakenttä käsittää niin konjunkturaalisen kuin (subjektiivis-)aleatorisen poliittisen todellisuuden, kun taas virtùn ennakkoehtojen katson löytyvän vapaan tahdon ontologisesta olettamasta sekä toisaalta toiminnallisesta vapauden käsityksestä. Virtù-käsitettä tarkastellaan tutkimuksessa ennen kaikkea käsiteteoreettisessa viitekehyksessä, mutta tarkoituksena ei ole asettaa käsiteteoreettista ja käsitehistoriallista tutkimusotetta vastakkain. Tutkimus ja sen terminologia tukeutuvat erityisesti Louis Althusserin myöhäisfilosofiassaan esittämiin tulkintoihin Machiavellin poliittisista kirjoituksista, jotka luovat virtù-käsitteen käsiteteoreettisen tutkimuksen perustan. Käsitehistoriallisen ja kontekstuaalisen näkökulman tutkimukseen tuo etenkin Quentin Skinnerin Machiavelliin ja vapauden käsitteeseen liittyvät tutkimukset. Tutkielma jakautuu kolmeen päälukuun, joista ensimmäisessä käyn läpi virtùn rajoittavia ehtoja ja edellytyksiä. Aleatorisuus liittyy keskeisesti antiikin Roomasta periytyvään fortunan käsitteeseen, joka toimii vastinparina virtùn käsitteelle. Fortuna edustaa ontologista kontingenssia, sattumanvaraisuutta tai paremminkin ei-välttämättömyyttä. Se asettaa poliittiselle toimijalle sellaisen modaliteettien kentän, jossa poliittista toimintaa ei voi ennustaa väistämättömällä varmuudella. Konjunktuuri viittaa poliittiseen todellisuuteen sellaisena kuin se on, joka on muovautunut historiallisten tapahtumien yhteen-liittyminä. Nämä ennakkoehdot tulee ymmärtää siitä tilanteesta tai kontekstista käsin, johon poliittinen toiminta on kiinnittynyt. Toinen pääluku keskittyy virtùn käsitteeseen poliittisen toiminnan subjektista käsin. Virtù on poliittisen toimijan figuuri, joskaan sitä ei voi käsitellä essentialistisena käsitteenä. Poliittisen toiminnan aleatoriset ja konjunkturaaliset ehdot ja edellytykset asettavat virtùlle negaationa sen toiminnan mahdollisuuksien kentän, jossa poliittinen toimija toimii. Toisaalta, kuten esitän, ehdot ja edellytykset eivät ole pelkästään rajoittavia tekijöitä, sillä ne myös avautuvat mahdollisuuksien ehtoina. Kolmannessa pääluvussa esitän näiden kolmen käsitteen tulkinnan kautta virtùn poliittisen toiminnan logiikkana. Virtùa ei voi ymmärtää ilman vapaan tahdon ja vapauden käsitteitä, jotka kytkeytyvät siihen välttämättöminä toiminnan mahdollistavina määreinä. Poliittisen toiminnan logiikalla esitän virtùn toiminnallisen kentän edellä mainittujen ehtojen ja edellytysten kautta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSkinner, Quentin
dc.subject.otherAlthusser, Louis
dc.subject.otherMachiavelli, Niccolò
dc.subject.otherkonjunktuuri
dc.subject.otheraleatorisuus
dc.titlePoliittisen toiminnan logiikka : tulkinta Machiavellin virtù-käsitteestä
dc.title.alternativeTulkinta Machiavellin virtù-käsitteestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201408262659
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2014-08-26T11:06:58Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysopoliittinen toiminta
dc.subject.ysotoimijat
dc.subject.ysovapaus
dc.subject.ysologiikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record