Show simple item record

dc.contributor.authorHoman, Milja
dc.date.accessioned2014-07-14T17:32:18Z
dc.date.available2014-07-14T17:32:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438738
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43898
dc.description.abstractTutkielman tehtävänä on tarkastella suomalaisten nuorten kansallista ja eurooppalaista identiteettiä. Tutkielmassa selvitetään ensinnäkin, kuinka vahvasti nuoret samastuvat näihin kollektiivisiin identiteetteihin ja toisekseen, millaiset tekijät tuottavat eroja niiden voimakkuuksissa. Lisäksi tarkastellaan kansallisen ja eurooppalaisen identiteetin samanaikaisuutta. Tutkimus on sekundaarianalyysi, jossa hyödynnetään Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet 2009: oppilaat -aineistoa, joka on osa laajaa kansainvälistä ICCS 2009 -tutkimushanketta (International Civic and Citizenship Education Study 2009). Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen, ja aineiston analyysissa hyödynnetään SPSS-ohjelmaa. Tärkeimpiä analyysimenetelmiä ovat keskiarvovertailu, ristiintaulukointi sekä korrelaatio-, faktori- ja erotteluanalyysi. Kansallinen ja eurooppalainen identiteetti sekä niiden välinen suhde ovat saaneet paljon huomiota yhteiskuntatieteissä. Kirjallisuuden ja empiirisen tutkimuksen perusteella Euroopan unionin (EU) kansalaiset ovat kohtuullisen kiinnittyneitä omaan maahansa, mutta Eurooppaan samastuminen on kyseenalaisempaa. Tämän tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena on, että suomalaisilla nuorilla on varsin vahva kansallinen ja eurooppalainen identiteetti, joskin kansallinen identiteetti on keskimääräisesti jonkin verran eurooppalaista identiteettiä vahvempi. Kansallisen ja eurooppalaisen identiteetin keskiarvoissa on jonkin verran eroja taustatekijöiden mukaan tarkasteltuna, mutta kaiken kaikkiaan nuoret näyttävät varsin yhtenäiseltä joukolta näiden kollektiivisten identiteettien suhteen. Kansallisen ja eurooppalaisen identiteetin välillä on positiivinen korrelaatio, eli ne ovat toisiaan täydentäviä. Valtaosalla nuorista (85,6 %) on vahvan kansallisen ja vahvan eurooppalaisen identiteetin yhdistelmä, ja ainoastaan 2,3 prosenttia nuorista ei samastu kumpaankaan identiteettiin. Nuorista 7,1 prosentilla on heikon kansallisen ja vahvan eurooppalaisen identiteetin yhdistelmä ja 5,0 prosentilla vahvan kansallisen ja heikon eurooppalaisen identiteetin yhdistelmä. Nuorten identiteettikokemuksiin tuottavat eniten eroja Suomen valtionhallintoon liittyvät mielipiteet ja Suomen instituutioita kohtaan koettu luottamus sekä eurooppalaisten, etnisten ryhmien ja maahanmuuttajien oikeuksiin liittyvät mielipiteet ja EU-instituutioita kohtaan koettu luottamus.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (162 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkansallinen identiteetti
dc.subject.othereurooppalainen identiteetti
dc.subject.otherSuomi
dc.subject.otherEurooppa
dc.subject.othernuoret
dc.titleSuomalaisten nuorten kansallinen ja eurooppalainen identiteetti : heikkoja vai vahvoja, yhteneviä vai vastakkaisia?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201407142233
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2014-07-14T17:32:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysokansallinen identiteetti
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysoEurooppa
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record