Show simple item record

dc.contributor.authorLeinonen, Anniina
dc.date.accessioned2014-07-02T08:52:02Z
dc.date.available2014-07-02T08:52:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438501
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43881
dc.description.abstractVaihto-opiskelu on kasvattanut suosiotaan sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa erityisesti korkea-asteen opiskelijoiden keskuudessa. Suomi kohdemaana on hyvä esimerkki siitä, ettei nykyään pääsyy ulkomailla opiskeluun ole välttämättä kohdemaan kielen oppiminen, sillä maahan tullaan yleensä ilman paikallisten kielten osaamista ja opinnot suoritetaan englanniksi. Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata, miten kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat käyttävät englantia, suomea ja muita osaamiaan kieliä Suomessa oleskelunsa aikana. Tarkemmin ottaen pyrittiin selvittämään, missä konteksteissa, mitä varten, keiden kanssa, kuinka usein ja kuinka onnistuneesti kansainväliset opiskelijat käyttävät eri kieliä. Työ pyrki myös kartoittamaan kansainvälisten opiskelijoiden kieliasenteita suomea ja englantia kohtaan ja pohtimaan asenteiden yhteyttä kyseisten kielten käyttöön ja oppimiseen. Se tarjoaa myös uuden näkökulman keskusteluun englannin kielen asemasta Suomessa. Kyseessä on syväluotaava tapaustutkimus, sillä osallistujia oli kahdeksan. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla ja puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Tutkielman metodologia yhdistää elementtejä sekä laadullisista että määrällisistä menetelmistä, eli toisin sanoen se hyödyntää monimenetelmäisyyttä. Pääpaino on kvalitatiivisella, kuvailevalla teema-analyysillä, jonka lomassa on dialogisesti hyödynnetty numeerista aineistoa. Tulokset osoittivat, että kansainvälisten opiskelijoiden kielten käytössä oli huomattavia eroja. Yleisesti ottaen he opiskelivat englanniksi, käyttivät englantia erityisesti muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa ja tilanteissa, joissa suomen kielen taito oli riittämätön. Suomen kielen käytössä puolestaan oli enemmän vaihtelua. Suomea osallistujat käyttivät esimerkiksi suomalaisten tuttavien kanssa, työelämässä, integroituakseen yhteiskuntaan, kohteliaisuussyistä, huumorin välineenä, ja helpottaakseen elämäänsä Suomessa. Osa ei käyttänyt suomea lainkaan, mutta sen osaaminen olisi kuitenkin tärkeää, jos opiskelija haluaa tulevaisuudessa työllistyä Suomessa. Kielitaitoon tulisi kiinnittää huomiota jo opinnoissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherStudy abroad
dc.subject.otherFinland
dc.subject.otherFinnish
dc.subject.otherEnglish
dc.subject.otherlanguage use
dc.subject.otherlanguage attitudes
dc.subject.otherthematic analysis
dc.subject.othermixed methods
dc.subject.othersociolinguistics
dc.titleInternational students' language use and attitudes towards English and Finnish
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201407022200
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2014-07-02T08:52:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysovaihto-opiskelijat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopiskelu ulkomailla
dc.subject.ysososiolingvistiikka
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysoSuomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record