Show simple item record

dc.contributor.authorKämppi, Tuovi
dc.contributor.authorRautiainen, Sari
dc.date.accessioned2014-07-02T08:03:48Z
dc.date.available2014-07-02T08:03:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438569
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43879
dc.description.abstractKämppi, Tuovi ja Rautiainen, Sari. KOLMIPORTAINEN TUKIMALLI ESIOPETTAJIEN ARVIOIMANA Erityispedagogiikan pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2014. 89 sivua. Julkaisematon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esiopettajien käsityksiä ja kokemuksia kol-miportaisen tuen toteuttamisesta esiopetuksessa. Kiinnostuksen kohteena olivat tuen tasot, arviointi, monitahoinen yhteistyö sekä kolmiportaisen tukimallin periaatteet, inkluusio ja varhainen puuttuminen. Tämän lisäksi selvitettiin kolmiportaisen tukimallin kehittämis- ja koulutuksellisia tarpeita esiopettajien arvioimana. Aiheen tutkiminen oli ajankohtaista, koska kolmiportaisuus on melko uusi asia ja sitä on tutkittu esiopetuksen näkökulmasta vähän. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkittavina oli 10 esiopettajaa kahdeksasta eri kunnasta. Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Kolmiportaisessa tukimallissa on paljon hyviä, tuen antamista selkeyttäviä tekijöitä, mutta toisaalta siinä on vielä kehittämistä. Lapsen tuen toteuttamiseksi kaivataan selkeitä ja yhte-näisiä määrittelyjä ja käytäntöjä. Arvioinnilla osana tuen toteuttamista on tärkeä työtä oh-jaava merkitys, mutta sen käytäntöjä tulee selkeyttää. Monitahoinen yhteistyö on kantava rakenne kolmiportaisen tuen toteuttamisessa. Inkluusio ja varhainen puuttuminen nähtiin tärkeinä, mutta niiden ymmärtäminen osana kolmiportaista tukimallia kaipaa vielä vahvis-tamista. Esiopettajat kokivat käytössä olevat lomakkeet, tuen tasojen määrittelyn, resurssit ja tukimallin laajentamisen varhaiskasvatukseen kehitettäviksi asioiksi. Koulutusta toivottiin kolmiportaisen tukimallin tuen tasojen selkeyttämiseen, inkluusion toteuttamiseen ja arviointiin. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että kolmiportainen tukimalli voi toimia sel-keyttävänä rakenteena lapsen kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiselle. Kolmiportaisen tukimallin mukaisesta luokittelusta ei kuitenkaan saa muodostua rajoitetta tuen saamiselle. Tärkeintä on, että lapsi saa mahdollisimman varhain tarvitsemansa tuen. Tukimallin määrit-telyä ja käytäntöjä tulee kehittää tulevina vuosina, jotta olisi mahdollista saavuttaa valta-kunnallinen koulutuksellinen tasa-arvo. Olennaista on vahvistaa tukimallin periaatteiden, inkluusion ja varhaisen puuttumisen, yhteyttä kolmiportaiseen tukimalliin kehittämällä henkilöstön koulutusta suunnitelmallisesti lapsen tukea palvelevaksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkolmiportainen tuki
dc.titleKolmiportainen tukimalli esiopettajien arvioimana - haastattelututkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201407022198
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-07-02T08:03:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysovarhainen puuttuminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record