Show simple item record

dc.contributor.authorLaitinen, Sanna
dc.date.accessioned2014-06-25T16:11:57Z
dc.date.available2014-06-25T16:11:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438101
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43845
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli kuvata moniammatillista yhteistyötä ja työparityöskentelyä aikuislukiokontekstissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin aikuislukion erityisopettajan ja opinto-ohjaajan käsityksiä ja kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä ja heidän välisestä työparityöskentelystä. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata moniammatillisen yhteistyön ja työparityöskentelyn etuja ja kehittämiskohteita sekä sitä, millaista oppimista ja ammatillista kehittymistä on tapahtunut vuorovaikutuksessa aikuislukion erityisopettajan ja opinto-ohjaajan käsitysten ja kokemusten mukaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, ja aineisto kerättiin haastattelemalla aikuislukion erityisopettajaa ja opinto-ohjaajaa sekä yhdessä että yksitellen. Haastatteluissa hyödynnettiin teemarunkoa, mutta haastattelut toteutettiin vapaamuotoisesti keskustellen. Haastattelut toteutettiin touko–kesäkuussa 2013. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin fenomenografista lähestymistapaa, jonka mukaisesti tutkimustuloksista muodostettiin tulosavaruudet. Tutkimustulosten mukaan aikuislukion erityisopettajan ja opinto-ohjaajan välisen työparityöskentelyn ja moniammatillisen yhteistyön edellytyksinä toimivat samankaltainen tausta, tarve yhteistyölle, halu tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja sekä rehtorin tuki. Työparityöskentelyn ja moniammatillisen yhteistyön eduiksi määriteltiin yhdessä tekeminen ja jakaminen, erilaiset näkökulmat, työskentelyyn tarjoutuvat lisäresurssit, ammatillinen ja henkilökohtainen turva, toimiva vuorovaikutus opiskelijan kanssa sekä henkilökohtainen kasvu ja ammatillinen oppiminen. Työparityöskentelyn ja moniammatillisen yhteistyön tulevaisuuden kehittämiskohteita olivat tutkimustulosten mukaan erityisopetuksen kehittäminen osana aineenopetusta ja ohjausta, yhteisiin koulutuksiin osallistuminen ja yhteisen ajan lisääminen, työparityöskentelyn ja opiskelijahuoltoryhmän roolin vakiinnuttaminen työyhteisössä ja käytänteiden selkiinnyttäminen sekä monipuolinen verkostoituminen. Tämä tutkimus tarjoaa tietoa aikuislukiokontekstissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä ja erityisopettajan ja opinto-ohjaajan välisestä työparityöskentelystä. Tutkimuksen perusteella voidaan työparityöskentelyn ja moniammatillisen yhteistyön todeta hyödyttävän sekä opiskelijoita että opettajia. Tutkimustulosten mukaan työparityöskentely tarjoaa opiskelijoille monipuolisemmin tukea ja mahdollistaa ammattilaisten erilaisen osaamisen hyödyntämisen. Opettajille työparityöskentely tarjoaa muun muassa ammatillista kehittymistä ja vertaistuen saamista sekä auttaa jaksamaan työssä. Tutkimus nosti esille vuorovaikutuksen merkityksen moniammatillisessa yhteistyössä ja siihen liittyvien roolien ja käytänteiden selkiinnyttämisessä. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää työyhteisöjen ja yhteistyökäytänteiden kehittämisessä kouluissa sekä opettajien työssä jaksamisen tukemisessa. Tutkimustietoa voidaan myös hyödyntää yliopisto- ja täydennyskoulutuksessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (116 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.titleYksilöllinen tuki ja ohjaus aikuislukiossa : erityisopettajan ja opinto-ohjaajan työparityöskentely
dc.title.alternativeErityisopettajan ja opinto-ohjaajan työparityöskentely
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406252156
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2014-06-25T16:11:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoaikuislukiot
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoparityöskentely
dc.subject.ysotiimityö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record