Show simple item record

dc.contributor.authorPoikonen, Janni
dc.contributor.authorRuutana, Päivi
dc.date.accessioned2014-06-25T08:40:49Z
dc.date.available2014-06-25T08:40:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438493
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43838
dc.description.abstractTutkimuksella on neljä päätarkoitusta: selvittää, mitä mediaa opettajat käyttävät alakoulun englannin opetuksessa, miten usein ja mihin tarkoitukseen eri mediaa käytetään sekä mitkä tekijät vaikuttavat opettajien mediavalintoihin. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty käsityksiä oppimisesta ja vieraan kielen opettamisesta. Tutkimuksen keskeisinä käsitteinä ovat media ja pedagogiikka. Tutkimuksessa on kaksi osiota: määrällinen ja laadullinen osio. Määrällinen osio toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi 58 alakoulun englannin opettajaa. Määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttämällä frekvenssianalyysia ja ristiintaulukointia. Laadullinen osio toteutettiin haastattelututkimuksena, johon osallistui kuusi alakoulun englannin opettajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja analysoitiin sekä merkitysanalyysillä että teemoittelemalla. Päätuloksena on, että alakoulun englannin opetuksessa käytetään monipuolisesti mediaa. Oppikirjan asema alakoulussa on vahva ja sen käyttö on perusteltua. Mediaa käytetään pääasiassa kielen eri osa-alueiden harjoittamiseen ja oppilaiden motivointiin. Opettajien mediavalintoihin vaikuttavat oppimisen tavoite, opettajan pedagogiset näkemykset, opetusryhmä ja koulun resurssit. Mediaa ei käytetä, ellei se edistä opetuksen tavoitteita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervieraan kielen opetus
dc.subject.othermedia
dc.subject.otheropetusväline
dc.subject.otherpedagogiikka
dc.titleMedian käyttö alakoulun englannin opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406252148
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-06-25T08:40:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoopetusvälineet
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysopedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record