Show simple item record

dc.contributor.authorParviainen, Eeva
dc.date.accessioned2014-06-09T16:29:09Z
dc.date.available2014-06-09T16:29:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1436797
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43660
dc.description.abstractTässä opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää, millaisia merkityksiä alaiset antavat kokemuksilleen luottamuksen menettämisestä johtaja-alaisvuorovaikutussuhteessa. Tutkimuksen kohteena on myös se, vaikuttaako ilmiö suhteen laatuun. Ilmiön kontekstina toimii johtaja-alaisvuorovaikutussuhde, jota tarkastellaan johtaja-alaissuhteen vaihdannan teorian (LMX-teorian) avulla. Tutkimus toteutettiin narrativiisen tutkimusmenetelmän avulla, jonka avulla haastateltavat kertoivat oman tarinansa luottamuksen menettämisestään johtaja-alaissuhteessa. Narratiivisella aineistonkeruulla pyrittiin saamaan mahdollisimman avointa aineistoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusaineisto analysoitiin kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisen teemoittelun avulla, joka koostui 7 luottamuksen menettäneen alaisen tarinoista. Tulosten perusteella näyttää siltä, että luottamuksen menettäminen on negatiivisesti koettu ilmiö, joka voidaan nähdä muodostuvan prosessinomaisesti tai yhden tapahtuman tai tilanteen johdosta. Haastateltavat kokivat, että johtaja-alaissuhteen laadulla oli merkitystä luottamuksen menettämiseen. Luottamuksen menettämisellä nähtiin olevan tulosten perusteella myös merkitystä alaisten työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen sekä motivaatioon työssä ylipäänsä. Merkittävimpänä tekijänä tulosten perusteella voidaan nähdä olevan odotusten vastaisuus juuri johtajaa ja hänen toimintaansa kohtaan. Luottamuksen menettäminen nähdään haastateltavien mukaan suhteessa turmelevana ilmiönä, joka on usein raskaasti koettu, ja jonka seuraukset ovat negatiivisia niin yksilölle kun suhteelle. Luottamuksen menettäminen ilmiönä tarvitsisi myös kokonaisvaltaisesti lisätutkimusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (107 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherjohtaja-alaissuhde
dc.subject.otherLMX-teoria
dc.subject.otherluottamus
dc.subject.otherluottamuksen menettäminen
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.titleAlaisen kokemuksia luottamuksen menettämisestä johtaja-alaissuhteessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406091971
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2014-06-09T16:29:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysoalaiset
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record