Show simple item record

dc.contributor.authorIkonen, Sonja
dc.contributor.authorLappalainen, Anu
dc.date.accessioned2014-06-04T12:04:03Z
dc.date.available2014-06-04T12:04:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1436569
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43626
dc.description.abstractIkonen, Sonja & Lappalainen, Anu. 2014. ”Ei vaan semmonen pelkkä rakennettu ympäristö”. Unelmien päiväkoti vanhempien näkökulmasta. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 96 sivua + liitteet. Vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita ja näin ollen heidän kuulemisensa päivähoitoon liittyvissä asioissa on erityisen tärkeää. Aiemmin tehdyt tutkimukset avaavat näkökulmia vanhempien kuulemiseen, mutta ne ovat aina jossain määrin sidottuja tiettyihin virallisiin kriteereihin, eivätkä näin ollen tarjoa tilaa vanhempien unelmille. Usein juuri unelmien kautta ihmisten aidot näkemykset ja toiveet tulevat esille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää vanhempien toiveiden ja näkemysten avulla millainen on heidän unelmiensa päiväkoti. Aihetta tarkasteltiin päiväkodin ympäristön, toiminnan, henkilökunnan ja vanhempien roolin kautta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 14 vanhempaa kahdessa eri kaupungissa. Haastatteluja tehtiin yksilö- ja parihaastatteluina yhteensä 12. Haastateltavilla oli haastatteluhetkellä vähintään yksi lapsi päiväkodissa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Vanhempien unelmat olivat keskenään hyvin samansuuntaisia. Merkittävimpänä elementtinä niissä esiintyi luonto, joka näkyisi niin unelmien päiväkodin sijainnissa, ulko- ja sisätiloissa, toiminnassa kuin siellä käytetyissä materiaaleissakin. Unelmien päiväkodin ympäristö olisi lapsen kehitystä tukeva, turvallinen ja myös lasten muunneltavissa. Päiväkodin toiminta perustuisi lapsilähtöisyyteen ja lapsen kehityksen tuntemiseen ja tukemiseen. Lisäksi se olisi sekä monipuolista että osallistavaa ja sisältäisi paljon pienryhmätoimintaa. Päiväkodin kasvatushenkilökunta olisi alalle koulutettua, luotettavaa, avointa ja turvallista. Heillä olisi aito kiinnostus työhön ja he huomioisivat työssään niin lapset kuin vanhemmatkin. Kasvatushenkilöstön ohella päiväkodissa työskentelisi oma keittäjä, talonmies ja siivooja. Unelmien päiväkodissa vanhemmilla olisi halutessaan mahdollisuus vaikuttaa niin päiväkodin toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen kuin kehittämiseenkin. Vanhemmat voisivat osallistua toimintaan esimerkiksi omien ammattiensa ja harrastustensa kautta. Aloite yhteistyöhön tulisi pääsääntöisesti päiväkodilta, mutta myös vanhempia rohkaistaisiin aloitteen tekemiseen. Merkittävimpiä yhteistyötapoja olisivat erilaiset keskustelut. Niitä käytäisiin vanhempien tarpeiden mukaan ja isompia kasvatuskeskusteluja olisi 2–4 kertaa vuodessa. Tulokset voidaan tiivistää kolmeen unelmien päiväkodin pääelementtiin: luonnonläheisyyteen, lapsikeskeisyyteen ja vanhempien osallisuuteen. Vanhempien esittämät unelmat ovat periaatteessa mahdollisia toteuttaa. Tulokset antavat viitteitä siitä, mitä vanhemmat todella lastensa päivähoidolta haluavat. Tämänkaltaista unelmiin perustuvaa tutkimusta tulisi toteuttaa laajemmin, jolloin tuloksia voitaisiin hyödyntää koko varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Tämä palvelisi niin varhaiskasvatuksen ammattilaisia, vanhempia kuin lapsiakin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.othervanhemmat
dc.subject.otherunelma
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.title"Ei vaan semmonen pelkkä rakennettu ympäristö" : unelmien päiväkoti vanhempien näkökulmasta
dc.title.alternativeUnelmien päiväkoti vanhempien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406041928
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-06-04T12:04:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysounelmat
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoympäristö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record