Show simple item record

dc.contributor.authorSaari, Carita
dc.date.accessioned2014-05-20T05:46:33Z
dc.date.available2014-05-20T05:46:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435677
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43458
dc.description.abstractDigitaalisia kuiluja on viime vuosikymmeninä käsitelty sangen laaja-alaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä, mutta työyhteisön sisäinen digitaalinen eriar- voisuus vielä varsin tuore osa-alue. Tässä tutkielmassa paneuduttiin työyhteisön sisäisten digitaalisten kuilujen syntyyn ja pyrittiin nimeämään tekijöitä, jotka edesauttavat digitaalisten kuilujen muodostumista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä aikaisempaan tutkimukseen perustunutta kirjallisuuskatsausta että empiiristä tapaustutkimusta. Tapaustutkimus toteutettiin osana sähköiseen tiedonhallintaan erikoistuneen ohjelmistoyrityksen Systems Garden Oy:n kehityshanketta, jonka tavoitteena on mahdollistaa myös liikkuvassa työssä oleville työntekijöille tasa-arvoinen pääsy organisaation ydinjärjestelmiin. Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että syitä työyhteisöjen sisäisten digitaalisten kuilujen muodostumiseen ovat organisaation tietojärjestelmäpalvelut, toimintatavat sekä teknologia- ja viestintäkäytännöt; laitteiden laatu sekä tietojärjestelmän ja sen sisällön laatu; käyttäjien käyttötottumukset, asenteet teknologiaa kohtaan, tietojärjestelmän koettu hyödyllisyys sekä poliittiset valtasuhteet käyttäjän ja organisaation välillä. Merkittäviä löydöksiä olivat erityisesti tietojärjestelmien ja niiden sisällön laadun suuri merkitys myös digitaalisen kuilun tutkimuksen saralla sekä valtasuhteiden suuri pai- noarvo käyttäjien päätöksessä olla käyttämättä laitteita ja järjestelmää. Tutkielma tuo kaivattua lisätietoa tietojärjestelmien erilaisesta käytöstä työyhteisöjen sisäisessä toimintaympäristössä. Organisaatiot voivat hyödyntää tutkielmaa omien digitaalisten kuilujensa tunnistamisessa ja digitaalisen tasa-arvoisuuden lisäämisessä. Ohjelmistoalan yrityksille tutkielma puolestaan antaa näkökulmaa organisaatioiden tietojärjestelmätarpeista ja toivon mukaan luo edellytyksiä uusien innovaatioiden synnylle.fi
dc.description.abstractIn the past decades there have been a lot of studies concerning the different types of digital divide. Very few of them, however, have focused on the digital divide inside working communities. In this master thesis the origin of digital divides in a workplace and the factors influencing of these divides were examined. The study was conducted using literature review and empirical case study. The empirical case study was conducted as part of a development project of a software company called Systems Garden. The goal of this project is to facilitate easy access to information systems also to the employees who mainly work outside the office. In this study we found that the digital divide inside the working community emerges due to the organisational procedures, IT services and technology and communication policies; quality of devices, software and con- tent; level users are accustomed to use IT, attitudes towards technology, perceived usefulness and political power structure. Particularly intriguing were the findings that highlight the importance of the quality of information systems and their content. Also the political power structure seems to have a major role in users decision to use or reject software and information system – finding that has been largely forgotten in this research field. This master thesis brings a new perspective to the research concerning IT-use inside the working communities. For organisations this study offers information about identifying digital divides inside the organisations and about improving the digital equality among employees. Also software companies can utilize the findings of this thesis in designing new innovations that respond to the needs of information sharing outside the traditional office environment.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (55 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherdigitaalinen kuilu
dc.subject.otherdigitaalinen eriarvoisuus
dc.subject.othertyöyhteisö
dc.subject.othertietojärjestelmä
dc.titleTyöyhteisöjen digitaaliset kuilut
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405201762
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2014-05-20T05:46:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysodigitaalinen kuilu
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysotietojärjestelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record