Show simple item record

dc.contributor.authorHeikkinen, Outi
dc.date.accessioned2014-05-19T05:28:53Z
dc.date.available2014-05-19T05:28:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435535
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43440
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan body fitness-lajia kulttuurisena ilmiönä fitnessurheilijoiden blogeja aineistona käyttäen. Tavoitteena on luoda kuvaus siitä, mitä tekijöitä lajin alakulttuuriin kuuluu. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mihin fitnessblogia käytetään osana lajin harjoittamista. Tutkimusaineisto koostuu kolmen body fitness -lajissa kilpailevan naisen kirjoittamista blogiteksteistä. Ajanjakso, jolta aineisto on kerätty, on lähes vuoden mittainen. Se alkaa jokaisen bloggaajan osalta kilpailupäätöksen julkistamisajankohdasta ja päättyy kuukausi käytyjen kilpailujen jälkeen. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat pohjautuvat hermeneutiikkaan. Aineistonkeruuta on ohjannut tarkoitusta varten määritellyt kriteerit. Kriteerit täyttäneiden blogien pitäjiltä on saatu suostumus käyttää tekstejä tutkimuksessa. Aineisto koostuu 313 blogitekstistä, mikä on Microsoft Word -tekstitiedostona 350 sivua. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja sen tukena on käytetty määrällistä analyysiä, kvantifiointia. Analyysivaiheessa aineisto on ensin koodattu ja luokiteltu, minkä jälkeen luokat on jäsennetty pää- ja alaluokkiin. Analysoinnin tuloksena aineistosta löytyi kymmenen body fitnessin alakulttuurille ominaista pääluokkaa. Pääluokista viisi keskeisintä muodostivat tutkimuksen päätulokset, jotka ovat 1) treenit, 2) kommentointi blogissa, 3) fitness ja sen harrastaminen, 4) ruoka sekä 5) sosiaaliset suhteet. Luokat sisältävät body fitness -urheilijoiden ajatuksia ja kokemuksia omasta lajistaan kuvaten samalla lajin harrastajan omaksumia toimintamalleja ja tapoja toteuttaa sekä lajiaan että itseään. Blogin käyttötarkoitus osana lajin harjoittamista on omien harjoitteiden ja tuntemusten kirjoittamista sekä paikka keskustella samanhenkisten ihmisten kanssa lajiin liittyvistä asioista. Tutkimus osoittaa, että blogit ovat olennainen osa fitnessin harjoittamista ja niiden avulla laji lisää tunnettavuuttaan lukijoiden keskuudessa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study is to describe body fitness as a subculture and it will be based on the data gathered from fitness blogs. Moreover, the aim is to explain the purpose for which fitness blogs are used as a part of the sport. The research material used in this study combines three different blogs taken from three female body fitness athletes. Observation is utilized throughout the duration of the study, and recorded as blog texts. All three athletes involved in the study have given permission for the use of the material and the period of time during which the research material is gathered is almost a year. The chosen field of research in this study represents a case study approach with a qualitative research design. Hermeneutics is used as the interpretive lens or scientific philosophy. Data collection is processed by blog criteria specifically designed for the chosen athletes in the study. Research material contains 313 different blog texts that total 350 pages. The strategy utilized to analyze the data is the grounded theory. In addition, some data is also quantified to support the study. At the stage of analysis the research material is codified and categorized into different divisions, and sub­divisions. In conclusion, a total of ten main divisions were found to describe the subculture of body fitness. Most notably, of these ten division only five divisions generate the main results of this study. These five divisions are 1) training, 2) comments in the blog, 3) fitness training, 4) nutrition and 5) social relations. The divisions contains both the athlete's thoughts and experiences about body fitness, in addition to the standards adopted for exercising and self­actualizing. The purpose of a blog as part of the sport is to express feelings, describe the training, and offer forum for discussion on the sport with like­minded people. Conclusions that are drawn support the statement that blogs are not only an important part of the body fitness of athletes, but also important for the visibility of the sport.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheralakulttuuri
dc.subject.otherblogi
dc.subject.otherfitnessurheilu
dc.subject.otherlaadullinen tutkimus
dc.titleFitnessurheilijoiden blogit : body fitness kulttuurisena ilmiönä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405191745
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2014-05-19T05:28:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoosakulttuurit
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysofitness-urheilu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record