Show simple item record

dc.contributor.authorAhonen, Paula
dc.date.accessioned2014-05-13T13:28:07Z
dc.date.available2014-05-13T13:28:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1434749
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43396
dc.description.abstractAhonen, P. 2013. Miksi vanhempi valitsee elämänkatsomustiedon lapsensa katsomusaineeksi. Elämänkatsomustiedon oppilaiden vanhempien ajatuksia koulumaailmassa esiintyvistä katsomuksellisista kysymyksistä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 82 sivua. TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miksi vanhemmat valitsevat elämänkatsomustiedon lapsensa katsomusaineeksi ja mitä mieltä vanhemmat ovat elämänkatsomustiedon opetuksesta, jota heidän lapsensa ovat saaneet. Tutkimuksessa selvitettiin myös vanhemmilta myös, millä perusteella vanhemmat päättävät, osallistuuko heidän lapsensa koulun uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilaisuuksiin. Lisäksi tavoitteenani oli selvittää, mitä elämänkatsomustiedon oppilaiden vanhemmat ajattelevat tavasta, jolla Suomessa tällä hetkellä järjestetään katsomusaineiden opetus. Tutkimuskohteena olivat 13 elämänkatsomustiedon oppilaan vanhempaa, joiden lapset kävivät koulua saman kaupungin neljässä eri koulussa. Tutkimus oli aineistolähtöinen, ja aineisto kerättiin haastattelemalla vanhempia yksilöllisesti. Aineistoa selittävä teoria etsittiin aineiston analysoinnin jälkeen. Tutkimuksen mukaan haastateltavat vanhemmat ajattelivat, että elämänkatsomustiedossa uskontoja käsitellään monipuolisesti ja uskonnollisia oppeja käsitellään objektiivisemmin kuin uskonnon oppiaineessa. Tämän he toivoivat mahdollistavan heidän lapsensa mahdollisimman autonomisen katsomuksellisen kehityksen. Vanhemmat toivoivat tämän edistävän myös heidän lapsensa kasvua suvaitsevaiseksi ihmiseksi. Suurin osa haastateltavista vanhemmista antoi lapsensa osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin. Lisäksi kaikki vanhemmat ajattelivat, että koulun perinteiset juhlat saavat sisältää ainakin jossain määrin uskonnollisia elementtejä, jotka kuuluvat suomalaiseen kulttuuriperintöön. Lähes kaikki vanhemmat sallivat lapsensa osallistua koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin. Monet heistä antoivat tai olivat valmiita antamaan lapsensa vaikuttaa päätökseen siitä, osallistuuko lapsi uskonnollisiin tilaisuuksiin. Lähes kaikki haastateltavat toivoivat, että kaikilla vanhemmilla olisi vapaus valita lapsensa katsomusaine. Suurin osa myös toivoi, että kaikilla oppilailla olisi yhteinen katsomusaine, joka muistuttaisi eniten elämänkatsomustietoa. Arvojen moninaistuminen, yksilön autonomian ja erilaisuuden arvostus sekä suvaitsevaisuus ovat postmodernistiselle ajattelulle tyypillisiä piirteitä. Nämä postmodernismin piirteet selittävät vanhempien ajatuksia ja toiveita koskien katsomusaineiden opetusta ja muita katsomuksellisia kysymyksiä, joita koulumaailmassa ilmenee. Vanhempien vastauksista oli myös löydettävissä indoktrinaation kritiikkiä. Avainsanat: elämänkatsomustieto, katsomusaineet, uskonnolliset tilaisuudet, indoktrinaatio, postmodernismi, moniarvoisuus, suvaitsevaisuusfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherelämänkatsomustieto
dc.subject.otherkatsomusaineet
dc.subject.otheruskonnolliset tilaisuudet
dc.subject.otherindoktrinaatio
dc.subject.otherpostmodernismi
dc.subject.othermoniarvoisuus
dc.subject.othersuvaitsevaisuus
dc.titleMiksi vanhempi valitsee elämänkatsomustiedon lapsensa katsomusaineeksi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405131707
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-05-13T13:28:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoelämänkatsomustieto
dc.subject.ysokatsomusaineet
dc.subject.ysouskonnolliset tilaisuudet
dc.subject.ysopostmodernismi
dc.subject.ysopluralismi
dc.subject.ysosuvaitsevaisuus
dc.subject.ysouskonnollisuus
dc.subject.ysokoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record