Show simple item record

dc.contributor.authorPylvänäinen, Anni
dc.date.accessioned2014-04-22T10:52:50Z
dc.date.available2014-04-22T10:52:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1334799
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43250
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka 21-28-vuotiaat nuoret aikuiset määrittelevät itsetunnon ja mitkä asiat ovat olleet merkityksellisiä heidän itsetuntonsa rakentumisessa. Tavoitteena oli ymmärtää nuorten itsetunnon rakentumista ja saada hyödyllistä tietoa nuorten itsetunnon tukemiseen. Tutkimuksessa tutkittiin laadullisesti nuorten kokemusmaailmaa ja siihen sovellettiin fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta. Tutkimushenkilöinä oli kuusi 21–28-vuotiasta nuorta aikuista. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin yksilöllisesti toteutettua teemahaastattelua. Haastattelut litteroitiin sanatarkasti Times New Roman -fontilla, fonttikoolla 12, rivivälillä 1,5 ja tekstiä muodostui yhteensä 62 sivua. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineiston sisällönanalyysin tuloksena itsetunnon määrittelemisestä muodostui kaksi pääluokkaa ja itsetunnon rakentumisessa merkityksellisistä tekijöistä neljä pääluokkaa. Itsensä tiedostaminen ja itsetunnon prosessinomaisuus kuvaavat itsetuntoa nuorten aikuisten määrittelemänä. Sosiaaliset suhteet ja tuki, pätevyyden kokemukset, henkiset voimavarat ja oma rooli yhteiskunnassa kuvaavat nuorten itsetunnon rakentumisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perheen ja ystävien ohella koulu on tärkeä sosiaalinen ympäristö nuorten itsetunnon rakentumisessa. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta itsetunnon rakentuvan nuorten yksilöllisistä ominaisuuksista, elämänkokemuksista, henkisistä voimavaroista sekä nuorten asemasta suhteessa muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Nuorten itsetunnon rakentumiseen liittyy sekä itsetuntoa vahvistavia, että heikentäviä tekijöitä. Osa nuorista oli kouluympäristössä jäänyt vaille myönteisiä kokemuksia. Aikuisten ja opettajien tuki ja nuorten huomiointi on tärkeää nuorten itsetunnon tukemisessa. Tutkimuksen tulokset haastavat kouluja ja opettajia tukemaan nuorten kasvua ja kehitystä itsetuntoa vahvistavalla tavalla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheritsetunto
dc.subject.othernuoruus
dc.subject.otherterveys
dc.subject.otherkoulu
dc.title"Kyllä mää ilmeisesti riitän kaikille" : nuorten aikuisten antamia merkityksiä itsetunnolle
dc.title.alternativeNuorten aikuisten antamia merkityksiä itsetunnolle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404221550
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2014-04-22T10:52:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysokoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record