Show simple item record

dc.contributor.authorKampman, Eija
dc.date.accessioned2014-03-20T12:26:59Z
dc.date.available2014-03-20T12:26:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1311233
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43092
dc.description.abstractTietotekniikka-alalla on ollut isoja organisaatiomuutoksia, mikä on näkynyt myös ict-alan työllistämisessä. Henkilöstöltä vaaditaan jatkuvaa muutoskykyä ja osaamisen kehittymistä. Eri-ikäisyyden ja erilaisuuden huomioiminen vaativat henkilöstöjohtamiselta, esimiehiltä ja alaisilta alan ominaisuuspiirteiden huomioimista. Tutkimuksessa oli tarkoitus kartoittaa ict-palveluyksikön ajatuksia ict-alan työn merkityksestä, työssä kehittymistä ja jaksamisesta. Lisäksi pyrittiin hahmottamaan, mi-ten ikäjohtaminen, eri-ikäisyys ja erilaisuus koetaan työyhteisössä. Ict-alaa tarkasteltiin myös työllisyyden, organisaatiomuutosten ja tulevaisuuden kannalta. Tutkimukseen osallistui 4 esimiestä, 6 alaista ja HR:n edustaja. Haastateltavat olivat eri-ikäisiä, erilaisilla koulutustaustoilla ja työkokemuksilla olevia miehiä ja naisia. Laadullisen tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluna. Ict-työuraan voidaan tutkimusten tulosten perusteella tulkita kuuluvan pitkät työ-suhteet ja työn vaihtamisen tulevan verkoston, yritysmuutosten tai talon sisällä tarjottu-jen uusien tehtävien kautta. Henkilöstön vaihtuvuus oli vähäistä ja henkilöillä ei ollut varsinaisia urasuunnitelmia. Työssä kokemus, asenne ja persoona koettiin koulutusta tärkeämmiksi tekijöiksi. Työtä kuvasi vastuullisuus, haasteellisuus, itsenäisyys, tavoit-teellisuus ja sosiaalisuus. Oppimista ja kehittymistä koettiin tulevan eniten itse työn kautta. Asiakaspalautteet ja tehtävissä onnistumiset tuottivat eniten palkitsevuutta. Esi-miehiltä toivottiin enemmän rakentavaa palautetta ja aikaa henkilöstöjohtamiseen. Työn ja vapaan raja ict-työssä koettiin häilyväksi. Kuormitus näkyi väsymyksenä ja työtehon laskuna. Palautumiskeinoja olivat hyvinvoinnista vastuunottaminen ja työmäärän – ja ajan vähentäminen. Eri-ikäisyys ja erilaisuus koettiin rikkaudeksi työyhteisössä. Eri-ikäisten vahvuudet ja heikkoudet tunnistettiin, mitä osattiin käyttää positiivisesti työyhteisön hyödyksi. Ikää ja kokemusta arvostettiin. Eri-arvoisuutta tuli vähän esille esimiesalis-suhteessa iän, ammatillisen osaamisen tai persoonallisten ominaisuuksien osalta. Lisäksi naiset ja nuoret tunnisti pieniä haasteita osoittaa oma pätevyys ja arvostus alalla. Tutkimuksen tuloksien kautta voidaan parantaa erilaisuuden ja eri-ikäisyyden haasteita ict-alalla sekä tukea urakehitystä, jaksamista ja hyvän ict-työyhteisön rakentamista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (152 sivua).
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikäjohtaminen
dc.subject.othererilaisuus
dc.subject.othereri-ikäisyys
dc.subject.othertyössä kehittyminen
dc.subject.othertyön merkitys
dc.subject.otherjaksaminen
dc.subject.otherkuormitus
dc.subject.otherpalaute
dc.subject.otherpalkitseminen
dc.subject.otherict-työ
dc.subject.otherict-työyhteisö
dc.subject.otherroolit
dc.titleTyön merkityksiä ja ikäjohtamisen ilmentymiä ict-palveluyksikössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403201382
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.date.updated2014-03-20T12:27:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoikäjohtaminen
dc.subject.ysoikääntyvät työntekijät
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysoerilaisuus
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysokuormitus
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysopalkitseminen
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka-ala
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysoroolit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record