Show simple item record

dc.contributor.authorKoivunen, Emilia
dc.date.accessioned2014-03-10T10:41:43Z
dc.date.available2014-03-10T10:41:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1310294
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43061
dc.description.abstractTämä pro gradu työ käsittelee naisparien perheiden äitiyttä ja vanhemmuutta. Tutkimus perustuu kodin arjen ja ulkoisen maailman kohtaamisen tarkasteluun. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää niitä tapoja ja strategioita, joilla naisparien perheet saavat tilaa sateenkaariperheinä ja miettiä, miten informanttien perhemalli määrittelee, kyseenalaistaa ja purkaa äitiyteen liittyviä kulttuurisia itsestäänselvyyksiä. Tutkimus tarkastelee naisparien sateenkaariperheiden käsityksiä perhe-elämästä ja lähestyy vanhemmuutta ja äitiyttä sukupuolieron poissaolon näkökulmasta, naisparien vanhemmuuden samuuden kokemuksen kautta. Vanhemmuutta ja kotielämää tarkastellaan gendernäkökulmasta. Tutkimus on aineistolähtöinen ja nojaa etnografisen tapaustutkimuksen ja feministisen antropologian perinteeseen. Aineisto koostuu 13 informantin sähköpostihaastatteluista ja yhdestä teemahaastattelusta. Aineiston analyysissä keskitytään informanttien kerronnan ja puheen tarkasteluun diskurssianalyyttisestä ja poststrukturalistisen feminismin näkökulmasta. Lisäksi aineistoa lähestytään hermeneuttisen ymmärtämisen näkökulmasta. Aineiston keräämisessä, käsittelyssä ja tulkinnassa on käytetty laadullisen tutkimuksen strategioita. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan aineiston keruuseen ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä. Tutkimuksen sateenkaariperheiden elämä näyttäytyy perhekeskeisenä lapsiperhe-elämänä, jossa keskeiselle sijalle asettuvat ne ulkomaailman ja ympäröivän yhteiskunnan kohtaamiset, tilat ja sosiaaliset tilanteet, joiden kautta perheet kyseenalaistavat ja uudelleen määrittelevät perinteisiä perhemuotoja. Näissä kohtaamisissa on mahdollisuus rakentaa niitä kulttuurisia ja sosiaalisia paikkoja, joissa naisparien sateenkaariperheet tulevat yhä näkyvämmiksi perhemuodoiksi erilaisten perhemuotojen keskelläfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (116 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoti
dc.subject.otherlapsiperheet
dc.subject.otherperheet
dc.subject.othersateenkaariperheet
dc.subject.otherseksuaaliset vähemmistöt
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.othervanhemmuus
dc.subject.otheräitiys
dc.titleNaisparien arjen strategiat : sateenkaariperheiden kulttuurinen ja sosiaalinen paikka
dc.title.alternativeSateenkaariperheiden kulttuurinen ja sosiaalinen paikka
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403101332
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.date.updated2014-03-10T10:41:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysolapsiperheet
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysosateenkaariperheet
dc.subject.ysoseksuaaliset vähemmistöt
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoäitiys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record