Show simple item record

dc.contributor.authorVainikainen, Marjo
dc.date.accessioned2014-03-04T14:45:48Z
dc.date.available2014-03-04T14:45:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1310010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43035
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia yhteyksiä musiikkiluokan käymisellä on musiikin elinikäiseen harrastamiseen ja ammatilliseen suuntautumiseen. Lisäksi tarkastellaan musiikkiluokan käyneiden kokemuksia musiikkiluokkatoiminnasta, ja musiikin asemaa koulutukseen hakeutumisessa, ammatinvalinnassa ja työtehtävissä. Tutkimuksessa selvitetään myös mahdollisten kotitaustatekijöiden vaikutusta musiikkiluokan käymiseen, musiikkiharrastuksiin ja musiikin alalle suuntautumiseen. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla kyselylomakkeella touko-kesäkuussa 2013. Kysely toteutettiin www-sivuilla MrInterview-ohjelmalla. Tutkittavat hankittiin lumipallo-otannalla, ja aineiston keräämisessä käytettiin Facebook-yhteisöpalvelua. Tutkimukseen osallistui musiikkiluokan käyneitä eri puolilta Suomea. Tutkittavista (N = 202) miehiä oli 49 ja naisia 153. Tutkittavat olivat 1960-, 1970-, 1980- ja 1990-luvulla syntyneitä, ja he olivat siten iältään 19−53 -vuotiaita. Tutkimuksen tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin Mann-Whitney U -testiä, Kruskal-Wallisin testiä, χ2-riippumattomuustestiä, Spearmanin ja Pearsonin korrelaatiokertoimia, riippumattomien otosten t-testiä sekä ristiintaulukointia. Aineiston avoimien kysymysten analyysimenetelminä käytettiin teemoittelua ja tyypittelyä. Musiikkiluokan käyminen edisti elinikäistä musiikin harrastamista. Sen sijaan musiikkiluokan käymisellä oli harvemmin yhteyttä ammatilliseen suuntautumiseen. Musiikilla ei juuri ollut merkitystä koulutukseen hakeutumisessa, ammatinvalinnassa ja työtehtävissä muilla kuin musiikin alalle suuntautuneilla. Yleisesti musiikkiluokkaa pidettiin hyvänä, hyödyllisenä ja myönteisenä kasvu- ja oppimisympäristönä, ja musiikkiluokan käyneet olivat kouluttautuneita. Merkittävimmät motiivit musiikkiluokalle hakeutumiseen olivat kiinnostus musiikkiin ja halu edistää jo alkanutta musiikkiharrastusta, joihin kotitekijöillä vaikutti ainakin jonkin verran olleen motivaatiota suuntaava vaikutus. Vanhempien musiikin harrastuneisuus ja musiikin harrastusaktiivisuus sekä musiikin alan ammattilaisuus edistivät musiikkiluokan käyneiden nykyistä musiikin harrastamista. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että musiikkiluokka edistää elinikäistä musiikin harrastamista. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että musiikkiluokan kiinteä kokoonpano on merkityksellinen osa hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä. Tutkimustulosten perusteella olisikin tärkeä pyrkiä siihen, että musiikkiluokalla opiskeltaisiin koko seitsemän vuotta, jotta musiikkiluokan myönteiset vaikutukset mahdollistuisivat suotuisimmin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermusiikkiluokat
dc.subject.otherharrastukset
dc.subject.othermusiikki
dc.subject.otherammatinvalinta
dc.subject.otheruranvalinta
dc.subject.othermusikaalisuus
dc.titleMusiikkiluokan käymisen yhteys elinikäiseen musiikin harrastamiseen ja ammatilliseen suuntautumiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403041309
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-03-04T14:45:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomusiikkiluokat
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoammatinvalinta
dc.subject.ysouranvalinta
dc.subject.ysomusikaalisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record