Show simple item record

dc.contributor.authorRauhamäki, Marika
dc.date.accessioned2014-03-01T12:17:01Z
dc.date.available2014-03-01T12:17:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43027
dc.description.abstractTämän tutkimuksen aiheena oli kielen rekistereiden vaihtelu ranskalaisessa blogissa ja niiden synnyttämä kuva bloggaajan identiteetistä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä kielen rekistereitä ranskalainen muotibloggaaja Coline käyttää bloginsa Et pourquoi pas Coline puhekielen värittämissä teksteissä, sillä puhekielessä esiintyy runsaasti erilaisia rekistereitä ja niihin kuuluvia ilmauksia. Analyysi pohjautui M.A.K. Hallidayn määritelmään kielen rekistereistä kielen funktionaalisena variaationa sekä Grevissen ja Goossen määritelmiin eri rekistereistä, joita yksinkertaistin tutkimuksen helpottamiseksi. Tutkin työssäni adjektiiveja ja substantiiveja, jotka kuuluivat rekistereihin familier, très familier ja vulgaire sekä muita rekistereihin luokittelemattomia suhteellisen uusia sanoja, jotka kuuluvat moderniin kielenkäyttöön, mutta jotka eivät löydy ollenkaan tutkimuksessa käytetyistä sanakirjoista. Nimityksenä tälle kategorialle käytettiin langue moderne. Rekistereiden tarkistamiseksi tutkimuksessa käytettiin pääosin vuoden 2012 painosta sanakirjasta Le Petit Robert. Lisäksi tarkistin joidenkin sanojen rekisterin Dictionnaire de français Larousse- ja Le Trésor de la Langue Française-internet-sanakirjoista, joista jälkimmäistä käytin myös muutaman sanan historian tarkistamiseen. Ensimmäisessä osassa kerrotaan blogien kehittymisestä ja tilanteesta tänä päivänä sekä tutkittavasta blogista Et pourquoi pas Coline. Lisäksi esitellään rekistereiden määritelmät. Analyysiosiossa esitetään tutkimuksen tulokset esimerkkeineen kolmesta eri rekisteristä sekä pohditaan rekistereiden variaation vaikutusta kuvaan lukijoille välittyvästä bloggaajan identiteetistä. Tutkimuksen aineistona käytettiin bloggaajan vuonna 2013 julkaisemaa 24 tekstiä, jotta tutkimustulokset kertoisivat mahdollisimman nykyaikaisesta ranskan kielen käytöstä. Aineisto kerättiin siten, että se sisältäisi vähintään 30 adjektiivia ja 30 substantiivia. Aineisto sisälsi yhteensä 15 064 sanaa, joista substantiiveja oli yhteensä 2311 ja adjektiiveja 860. Rekistereihin familier, très familier, vulgaire ja langue moderne kuuluvia adjektiiveja löytyi aineistosta yhteensä 41 ja substantiiveja 69. Eniten käytetty rekisteri oli familier, johon kuuluvia sanoja esiintyi aineistossa yhteensä 247 kertaa: adjektiiveja 94 kertaa ja substantiiveja 153 kertaa. Täten 92,86 % tutkituista sanoista kuului rekisteriin familier. Toiseksi käytetyin kategoria oli langue moderne, johon luokiteltuja sanoja esiintyi aineistossa yhteensä 14 kertaa (5,26 %), joista sekä adjektiiveja että substantiiveja oli kumpiakin seitsemän kappaletta. Kolmanneksi käytetyin rekisteri oli vulgaire, joka koostui yhdestä adjektiivista, joka esiintyi aineistossa kolmesti (1,13 %). Vähiten käytetty rekisteri oli très familier, joka esiintyi vain kaksi kertaa (0,75 %) ja joka muodostui kahdesta eri substantiivista. Näiden rekistereiden käyttö luo bloggaajasta rennon, helposti lähestyttävän, nuorekkaan sekä kielellisesti kekseliään, ajankohtaisen ja aavistuksen karkean kuvan.fi
dc.format.extent26
dc.language.isofre
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherkielentutkimus
dc.subject.otherranskan kieli
dc.subject.otheridentiteetti
dc.title« Ce truc est trooooop cool ! » : la variation des registres de langue et la manière dont ils représentent l’identité dans le blog de mode « Et pourquoi pas Coline »
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403011301
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRomance philologyen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.date.updated2014-03-01T12:17:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record