Show simple item record

dc.contributor.authorMarjanen, Joonas
dc.date.accessioned2014-02-26T20:00:45Z
dc.date.available2014-02-26T20:00:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1309531
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43021
dc.description.abstractPerusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun tehtävä on tarjota mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen, yleissivistyksen hankkimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Koulumaailma rakentuu oppiaineista, jotka ovat aikanaan muodostuneet akateemisen tieteenalajaottelun perusteella. Maailma ei kuitenkaan rakennu oppiainejaon mukaisesti, vaan erilaisten ilmiöiden, asioiden ja tapahtumien ympärille. Integroinnilla pyritään eheyttämään tieteenalajaottelun pirstomaa tietojen ja taitojen kenttää. Oppiainerajat ylittävä opetus on yksi integroinnin muodoista. Määrittelin tutkimuksessani integroinnin käsitettä laajasti kirjallisuuden avulla. Lisäksi tein katsauksen kaikkiin peruskoulu-uudistuksen jälkeisiin opetussuunnitelmiin integroinnin näkökulmasta. Tarkastelin integrointia ja oppiainerajat ylittävää opetusta peruskoulussa erityisesti musiikin oppiaineen näkökulmasta. Käytännön kouluelämässä musiikin oppiainetta on mahdollista yhdistää lukuisiin eri aineisiin. Suunnittelin kahden oppitunnin mittaisen opetuskokeilun, jonka tarkoitus oli ohjata oppilas oivaltamaan nuottien ja murtolukujen välinen yhteys. Toteutin opetuskokeilun helmikuussa 2013 erään keskisuomalaisen alakoulun kolmannella luokalla. Keräsin tutkimusaineiston opetustuntien jälkeen teettämäni kirjallisen lopputestin ja -kyselyn avulla. Tutkimuksessani pyrittiin selvittämään, kuinka kolmasluokkalaiset hahmottavat musiikin ja matematiikan yhteyden nuoteissa. Saadun aineiston perusteella kolmasluokkalaiset oivalsivat nuottien ja murtolukujen yhteyden hyvin. Monet kertoivat oppineensa uusia asioita, kuten nuottien nimet, tai sen, että nuotteja voi ajatella myös murtolukuina. Pyrin selvittämään myös, miten oppilaat kokivat musiikin ja matematiikan oppisisältöjen yhdistämisen. Vastaajajoukon pienen koon (n=20) vuoksi yksittäiset vastaukset saivat huomattavan suuren painoarvon, enkä tehnyt aineiston perusteella pitkälle meneviä päätelmiä opetuskokeilun mielekkyydestä. Oppilaan mielipide integroitujen opetuskokonaisuuksien kokijan näkökulmasta tuo esiin ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, mitä asioita ja oppisisältöjä on mielekästä yhdistää toisiinsa. Olen vankasti sitä mieltä, että integrointia ja oppiainerajat ylittävää opetusta on syytä tutkia lisää. Musiikin mahdollisuudet oppiaineintegraatiossa ovat loputtoman monipuoliset.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (50 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.subject.othermatematiikka
dc.subject.otheropetuskokeilu
dc.subject.otherintegrointi
dc.subject.otheroppiainerajat ylittävä opetus
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.title"Ope, miks me lauletaan, vaikka meillä on matikan tunti?" : musiikin ja matematiikan oppisisältöjen integrointi
dc.title.alternativeMusiikin ja matematiikan oppisisältöjen integrointi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402261290
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2014-02-26T20:00:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetuskokeilut
dc.subject.ysointegrointi
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record