Show simple item record

dc.contributor.authorLouhelainen, Marja
dc.date.accessioned2014-02-22T08:37:10Z
dc.date.available2014-02-22T08:37:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1309171
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43000
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin yliopiston esteettömyyttä psyykkisesti oireilevalle opiskelijalle. Tarkoituksena oli hahmottaa miten opiskelun ja jaksamisen esteet muotoutuvat yliopisto-opintojen aikana, sekä voitaisiinko yliopistossa jatkossa tehdä jotain enemmän tai toisin näiden opiskelijoiden esteettömän opintopolun takaamiseksi. Tutkimuksessa analysoitiin laadullisesti masennus-, uupumus- ja ahdistusoireiden kanssa kamppailleiden yliopisto-opiskelijoiden opiskelukokemuksia. Tarinat opiskelijoiden opintopoluista kerättiin kahdeksan rajatun narratiivisen opiskelijahaastattelun ja yhden kirjoitelman avulla. Tarinoiden tarkastelun näkökulmaksi valittiin oppimisympäristön ja vaikeuksissa painivan opiskelijan vuorovaikutus. Tämä rajaus perustuu siihen, että myös psyykkisen jaksamisen vaikeudet ymmärretään tutkimuksessa vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi Zubinin ja Springin haavoittuvuus-stressi mallia (1977) mukaellen. Tarinat analysoitiin teoriaan tukeutuvan sisällönanalyysin avulla, löydöksiä jäsenneltiin Kuntun opiskelukykymallin (2005), sekä Tinton opintojen keskeyttämistä selittävän prosessimallin (Tinto 1975; Kalima 2011) kautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opiskelijan jaksamiseen yliopiston opintopolulla vaikuttavat toisaalta yksilölliset voimavaratekijät, kuten elämäntilanne, persoonalliset tavat suhtautua asioihin ja itseen, sekä opiskelutaitojen puutteet. Toisaalta merkityksellisiä olivat oppimisympäristön ominaisuudet, kuten ilmapiiri, käytänteet, asenteet, sekä tukipalvelut ja opetustoiminnan laatu. Tutkimuksessa päädyttiin esittämään, että esteettömyys psyykkisesti oireilevalle opiskelijalle on oppimisympäristön stressin pitämistä kohtuullisena ja hallittavana. Opiskelijan selviytymistä voidaan tukea – ja sitä tulee tukea - luomalla selkeitä, johdonmukaisia, pysyviä ja oikeudenmukaisiksi koettuja toimintamalleja ja arjen opetuskäytänteitä. Esteettömyys on myös asiallista, empaattista ja maalaisjärkistä opiskelijoiden kohtaamista, sekä uskallusta yksilölliseen, mutta harkittuun joustamiseen. Toisena puolena selviytymisen tukemisessa on opiskelijan puskurivyöhykkeen vahvistaminen, eli opiskelijoiden stressinhallintakeinoja kartuttava toiminta. Tämä voi olla esimerkiksi opiskelijoiden vertaiskulttuurin tukemista tai soveltuvien opiskelutekniikoiden opettamista. Opiskelijan ohjauksen tulee olla kaikkien yhteinen asia ja opiskelijan omaa hallinnan tunnetta tulee tukea luomalla selkeitä reittejä tarjolla oleviin ja tarpeenmukaisiin ohjauspalveluihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEsteettömyys
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelu
dc.subject.otheroppimisympäristö
dc.subject.otheropiskelukyky
dc.subject.otherpsyykkisen jaksamisen vaikeudet
dc.subject.otherinkluusio
dc.titleRankka matka maisteriksi : yliopiston esteettömyys psyykkisesti oireilevalle opiskelijalle
dc.title.alternativeYliopiston esteettömyys psyykkisesti oireilevalle opiskelijalle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402221270
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2014-02-22T08:37:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoesteettömyys
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoopiskelukyky
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysojaksaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record