Show simple item record

dc.contributor.authorRintamäki, Iida-Maria
dc.date.accessioned2014-01-13T13:17:53Z
dc.date.available2014-01-13T13:17:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290976
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42794
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ikääntyneiden eurooppalaisten kokemuksia fyysisestä elinympäristöstään sekä selvittää heidän fyysisen aktiivisuutensa määrää. Pyrkimyksenä oli myös tutkia rakennetun ympäristön kokemisen yhteyttä ikääntyneiden päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen: liikuntakertojen useuteen sekä kävelyn määrään. Tutkimuksessa selvitettiin myös ympäristön kokemisen ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä taustatekijöihin, kuten sukupuoleen, terveydentilaan ja painoindeksiin. Tutkimuksella haluttiin myös saada tietoa siitä, mitä ympäristötekijöitä muokkaamalla voitaisiin ikääntyvien aikuisten fyysistä aktiivisuutta, ja sitä kautta heidän hyvinvointiaan, ylläpitää ja parantaa. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat yli 60 -vuotiaat ikääntyneet kuudesta Euroopan maasta: Suomesta, Ruotsista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta sekä Virosta. Vastaajia oli yhteensä 1385 (n=1385), joista naisia oli 872 (63.1 %) ja miehiä 511 (36.9 %). Aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Suomessa kyselylomake postitettiin satunnaisotannalla valitulle joukolle. Tutkimuksessa havaittiin eurooppalaisten ikääntyvien olevan kohtalaisen tyytyväisiä elinympäristöönsä. Suomalaiset olivat ympäristöönsä kaikkein tyytyväisimpiä. Suomalaiset näkivät puutteita vain naapurustonsa aktiivisuudessa. Vähiten tyytyväisiä ympäristöön oltiin Kreikassa sekä Italiassa. Eniten puutteita elinympäristössä nähtiin olevan liikenteen vilkkaudessa ja jalankulkuväylien kunnossa sekä naapuruston aktiivisuudessa. Ikääntyneet käyttivät fyysiseen aktiivisuuteen päivittäin aikaa keskimäärin 190 minuuttia. Tästä ajasta kävelyyn käytettiin 74 minuuttia, lievästi raskaisiin aktiviteetteihin käytettiin 68 minuuttia ja raskaisiin aktiviteetteihin 48 minuuttia päivässä. Tutkimuksen aktiivisimpia olivat kreikkalaiset (240 min/pv) ja vähiten aktiivisia Iso - Britannialaiset (111 min/pv). Suomalaiset käyttivät fyysiseen aktiivisuuteen päivässä 177 minuuttia. Miehet olivat naisia aktiivisempia eron ollessa 24 minuuttia päivää kohden. Tutkimuksessa havaittiin käänteinen yhteys ympäristön kokemisen ja fyysisen aktiivisuuden välillä. Mitä huonompana ikääntyneet kokivat ympäristönsä, sitä aktiivisempia he olivat (p = .005). Huonoksi ympäristönsä kokevat käyttivät fyysiseen aktiivisuuteen päivässä keskimäärin 302 minuuttia. Myös aineistosta eroteltu aktiivisten ryhmä koki ympäristön inaktiivisia huonompana.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (79 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntyneet
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherrakennettu ympäristö
dc.subject.otherelinympäristö
dc.titleRakennetun ympäristön yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ikääntyvillä kuudessa eurooppalaisessa maassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401131049
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-01-13T13:17:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysorakennettu ympäristö
dc.subject.ysoelinympäristö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record