Show simple item record

dc.contributor.authorMcLean, Aino
dc.contributor.authorLahtikallio, Venla
dc.date.accessioned2013-12-19T05:07:57Z
dc.date.available2013-12-19T05:07:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42700
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, kehittävätkö alakoulun kuudennen luokan englannin kielen tehtäväkirjojen tehtävät oppilaiden kriittisen ajattelun taitoja. Kriittistä ajattelua on tutkittu lähes sadan vuoden ajan ja ajattelun taitojen opettamisesta on julkaistu erilaisia käsikirjoja. Aiemmat tutkimukset kriittisestä ajattelusta ja oppimisesta ovat kuitenkin koskeneet pääasiassa yliopisto-opiskelijoita ja aikuisia. Kaiken kaikkiaan kriittistä ajattelua kielten oppimisen yhteydessä on tutkittu vähän, vieraiden kielten oppimisen yhteydessä ei juuri lainkaan. Koska aiemmat tutkimukset eivät ole käsitelleet kyseistä aihealuetta, on tutkielma tältä osin edelläkävijä. Tutkielman aineistona toimi kolmen eri kirjasarjan kuudennelle luokalle tarkoitetut englannin (A-kieli) tehtäväkirjat. Käytimme aineiston analysoinnissa kvalitatiivista aineistolähtöistä sisällönanalyysia: kävimme aineiston läpi kirja ja tehtävä kerrallaan kiinnittäen erityistä huomiota tehtävänantoihin. Tiivistimme aineiston valitsemalla esimerkkejä kirjoissa esiintyvistä eri tehtävätyypeistä sekä kriittisen ajattelun kehittymisen kannalta hyvistä ja huonoista tehtävistä. Jaoimme tehtävät kolmeen kategoriaan sen perusteella, missä määrin ne kehittivät oppilaiden kriittistä ajattelua vertaamalla tehtäviä määrittämiimme hyvän tehtävän ominaisuuksiin. Lisäksi annoimme analyysin yhteydessä parannusehdotuksia, joiden avulla tehtäviä voisi kehittää enemmän kriittistä ajattelua vaativiksi. Tutkielman tulokset osoittivat, että kaikissa kolmessa kirjassa kriittisen ajattelun taitoja kehittäviä tehtäviä on liian vähän eivätkä olemassa olevat tehtävät kehitä oppilaiden kriittisen ajattelun taitoja niin hyvin kuin voisivat. Osa kriittistä ajattelua kehittäville tehtäville määritellyistä ominaisuuksista toistuu tehtävissä, kun taas muutamat tärkeät ominaisuudet puuttuvat tehtävistä lähes kokonaan. Tutkielman tarkoituksena oli myös vertailla aineiston tehtäväkirjoja keskenään ja selvittää, onko kirjan painovuodella merkitystä sen sisältöön. Merkittäviä eroja kirjojen välillä ei kuitenkaan ole havaittavissa. Tutkielman tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan kaikkia kuudennella luokalla käytettäviä englannin kirjoja tai englannin oppikirjoja yleensä. Tämän tutkielman puitteissa laajempi tutkimus ei ollut mahdollista, mutta tutkimusta voisi jatkaa laajentamalla oppikirjoista koostuvaa aineistoa tai esimerkiksi tekemällä teemahaastatteluja.fi
dc.format.extent34
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othercritical thinking
dc.subject.otherEFL workbooks
dc.subject.othersixth grade
dc.subject.othercontent analysis
dc.titleEtsi, tutki, vertaa, päättele : the development of critical thinking in EFL workbooks
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312192845
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2013-12-19T05:07:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record