Show simple item record

dc.contributor.authorHildén, Laura
dc.date.accessioned2013-12-05T07:15:26Z
dc.date.available2013-12-05T07:15:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288582
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42597
dc.description.abstractTämän poikkileikkaustutkimuksen tarkoitus oli selvittää ylä- ja alaraajojen harjoitusliikkeiden vaikutusta keskivartalon lihasten aktivoitumiseen potilailla, joille oli tehty lannerangan jäykis-tysleikkaus. Tällä potilasryhmällä terapeuttisen harjoittelun tavoite on selän aktiivisten raken-teiden turvallinen vahvistaminen. Terapeuttiset harjoitteet pyritään alkuvaiheessa tekemään lanneranka neutraaliasennossa. Tutkimukseen rekrytoitiin 22 lannerangan jäykistysleikattua potilasta (11 naista ja 11 miestä) iältään 25–84 vuotta. Tutkimuksessa mitattiin pintaelektromyografialla rectus abdominis-, obliquus externus abdominis-, longissimus- ja multifiduslihasten aktiviteetti. Referenssiliikkei-nä olivat vartalon isometrinen maksimaalinen fleksio ja ekstensio. Tutkittavat harjoitusliikkeet olivat molemmilla yläraajoilla yhtäaikaa suoritettu (bilateraalinen) olkanivelten ekstensio ja fleksio, oikealla yläraajalla suoritettu (unilateraalinen) olkanivelen horisontaaliadduktio ja ho-risontaaliabduktio, oikean lonkan (unilateraalinen) ekstensio sekä modifioitu Roman Chair -harjoite. Verrattaessa eri harjoitusten aiheuttamaa aktiivisuutta toisiinsa rectus abdominiksessa todet-tiin suurin aktiviteetti olkanivelten bilateraalisen ekstension yhteydessä keskimääräisen aktii-visuuden ollen lihaksen vasemmalla puolella 27 % ja oikealla puolella 28 % isometrisen flek-sion aikaisesta maksimaalisesta aktiivisuudesta (% MVC). Obliquus externus abdominiksen aktiivisuus oli suurin eli 41 % MVC unilateraalisessa olkanivelen horisontaaliadduktiossa se-kä toiseksi suurin oikean lonkan ekstensiossa, jolloin aktiivisuus oli 37 % MVC. Oikean obli-quus externus abdominiksen aktiivisuus oli näissä kahdessa harjoituksessa tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin vasemman (p < 0.05). Modifioitu Roman Chair -harjoitus aktivoi parhaiten longissimuksen (83–104 % MVC) sekä multifiduksen (62–64 % MVC). Myös bila-teraalisen olkanivelten fleksion aikana saavutettiin keskimäärin 62–65 % MVC aktiivisuus longissimuksessa sekä 51–54 % MVC aktiivisuus multifiduksessa. Lannerangan jäykistysleikatuilla potilailla vartalon maksimaaliset ekstensiovoimat olivat nai-silla 220 N ja miehillä 460 N. Vartalon maksimaaliset fleksiovoimat olivat naisilla 252 N ja miehillä 559 N. Erityisesti ekstensiovoimat olivat siis heikot. Ekstensio-/fleksiovoimien suhde oli naisilla 0,88 ja miehillä 0,82. Lannerangan neutraaliasennossa suoritetuissa harjoitusliikkeissä selkälihasten aktiivisuus oli lihasvoiman ja -kestävyyden harjoittamiseen vaadittavalla tasolla bilateraalisen olkanivelten fleksion ja modifioidun Roman Chair -harjoitteen aikana. Muut tutkimuksen harjoitusliikkeet soveltuvat hyödynnettäväksi lannerangan jäykistysleikattujen potilaiden vartalon lihasten motorisen kontrollin harjoittamisessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherElektromyografia
dc.subject.otherterapeuttinen harjoittelu
dc.subject.otherkeskivartalon lihakset
dc.subject.otherlannerangan jäykistysleikkaus
dc.titleStabiloivien harjoitusten vaikutus keskivartalon lihasten EMG-aktiivisuuteen potilailla, joille on tehty lannerangan jäykistysleikkaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312052748
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2013-12-05T07:15:26Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoelektromyografia
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysolanneranka
dc.subject.ysolihakset
dc.subject.ysoselkä
dc.subject.ysokipu
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record