Show simple item record

dc.contributor.authorKokko, Tero Tuomas
dc.date.accessioned2013-11-29T13:42:22Z
dc.date.available2013-11-29T13:42:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-951-39-5545-8
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288300
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42557
dc.description.abstractArtikkelin tavoitteena on ymmärtää valta, organisaatio ja propaganda käsitteiden välistä suhdetta. Tavoitteena on avartaa edellä mainittujen käsitteiden tulkintaa johtamis- ja organisaatiotutkimuksen sekä kuntahallinnon kentässä. Tutkimuksen kannalta teoreettisen kirjallisuuden merkitys on korkea, koska tutkimuksessa pyritään löytämään relevantteja näkemyksiä, joilla pyritään perustelemaan käsitteiden aiheuttamaa vaikutusta ympäristöönsä sekä mahdollisesti laajentaa niiden teoreettista pohjaa. Tutkimus on laadullinen ja tutkimusmetodina toimii tulkitseva käsitetutkimus. Tutkimuksessa pyritään selvittämään kolmen käsitteen yhteiskunnallista ilmenemistä, sosiaalista esiintymistä sekä teoreettista sisältöä. Tutkimus ei suoranaisesti pyri löytämään suoria faktoja tai tuloksia, vaan tavoitteena on paremminkin tulkita, ovatko käsitteet riippuvaisia toisistaan, vai ovatko ne mahdollisesti jopa toistensa alalajeja. Käsitteiden abstraktiuden vuoksi selvien ja varmojen faktojen saaminen on lähes mahdotonta, jonka syynä voidaan pitää sitä, että jokaista käsitettä kohden löytyy yhtä monta tulkintaa kuin on sen tutkijoitakin. Tutkimusaineistosta ilmenee, että propaganda ja organisaatio ovat kumpikin riippuvaisia vallasta ja sen eri olomuodoista, mutta yhtenä erikoisuutena nousee esiin se, että propaganda on riippuvainen organisaatioiden olemassa olemisesta, koska ne sosiaalisina yhteenliittyminä luovat valtaa. Tutkimuksessa vallan ilmentymänä tarkastellaan kunta-alaa, jossa ihmisten sosiaaliset yhteenliittymät toimivat vallan konkreettisena keskittymä. Vallan näkyminen ja esiintyminen on tärkeä osa kuntajohtamista ja kuntahallintoa, jossa julkisuuskuvan merkitys vallankäytössä korostuu. Erityisesti julkisuuskuvan eli imagon merkitys vahvistuu muutosta ja uudistamista vaativissa olosuhteissa, jolloin manipulaation hyödyntämisen keinot paranevat.fi
dc.format.extentverkkoaineisto (69 sivua).
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
dc.relation.ispartofseriesJulkaisuja / Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
dc.subject.otherjohtaminenfi
dc.subject.otherkuntahallintofi
dc.subject.othermanipulaatiofi
dc.subject.otherorganisaatiofi
dc.subject.otherpropagandafi
dc.subject.othervaltafi
dc.titleValta ja manipulaatio organisaatiossa : tarkastelussa kunta-alan johtamisen haasteet
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-5545-8
dc.type.dcmitypeTexten
dc.relation.issn1799-3059
dc.relation.numberinseriesn:o 198
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysokuntahallinto
dc.subject.ysomanipulaatio
dc.subject.ysoorganisaatio
dc.subject.ysopropaganda
dc.subject.ysovalta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record