Show simple item record

dc.contributor.authorSyrjämäki, Eija
dc.date.accessioned2013-11-28T10:04:13Z
dc.date.available2013-11-28T10:04:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288221
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42538
dc.description.abstractSuomessa käydään poliittista keskustelua turvetuotannon hyödyistä ja haitoista. Tähän keskusteluun ovat aktiivisesti osallistuneet myös kansalaiset ja eri järjestöt. Keskustelujen ytimessä on kiista mitatun tiedon ja havaintojen välisestä ristiriidasta ja luotettavuudesta. Viitekehyksenä tutkimuksessa käytetään sosiaalista konstruktionismia. Sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti huomiota kiinnitetään itsestäänselvyyksinä pidettyihin asioihin sekä käsitystemme historialliseen ja kulttuuriseen sidonnaisuuteen. Tutkimuksessa selvitetään kriittisen diskurssianalyysin menetelmin ovatko Saarijärven reitillä tehdyt havainnot muutoksista luotettavia. Paljon aikaa luonnossa viettävillä, esimerkiksi marjoja poimivilla, kalastavilla ja luontoa havainnoivilla henkilöillä voidaan sanoa olevan tietoa alueen ympäristöoloista ja erityispiirteistä. Tutkimuksen kannalta keskeinen kysymys on: voidaanko tätä paikallista tietoa hyödyntää tietolähteenä muiden tiedon lajien, kuten tieteellisen ja asiantuntijatiedon rinnalla? Tutkimuksessa kuvataan myös miten havaitut muutokset vaikuttavat haastateltujen henkilöiden elämään. Samalla tarkastellaan millainen määrittelyvalta paikalliselle tiedolle turvetuotantoon liittyvissä diskursseissa annetaan. Aineistona tutkimuksessa on vuosien 2012 ja 2013 aikana tehdyt 16 teemahaastattelua. Haastattelujen diskurssien perusteella voidaan todeta Saarijärven reitillä olevan henkilöitä, joilla on paikallista tietoa paikallisista oloista ja muista alueisiin liittyvistä erityispiirteistä. Joissakin tapauksissa voidaan puhua jopa ylisukupolvisesta tiedosta. Diskursseihin liittyvät vahvasti myös tunteet, arvot sekä asioiden erilaiset painotukset. Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, ettei Suomessa ole tällä hetkellä käytössä toimintatapaa tiedon eri lajien yhteen nivomiseksi, mikä mahdollistaisi laajan kokonaiskuvan muodostamisen esimerkiksi päätöksentekoa varten. Aineistoon perustuen voidaan todeta Saarijärven reitillä käytävän kamppailua asiantuntijuuden ja tiedon määrittelyvallasta. Professioilla sekä muilla turvetuotannon toimijoilla vaikuttaa olevan vahva määrittelyvalta, kun taas paikallisella tiedolla ei käytännössä näytä olevan päätöksentekoon liittyvää määrittelyvaltaa juuri lainkaan. Diskurssien perusteella paikallisen tiedon merkitys ja hyödynnettävyys aliarvioidaan ja mitätöidään.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherPaikallinen tieto
dc.subject.otherTurvetuotanto
dc.subject.otherSaarijärven reitti
dc.subject.otherKriittinen diskurssianalyysi
dc.titleMikä on oikeaa tietoa? : turvetuotannon diskurssit paikallisen tiedon näkökulmasta Saarijärven reitillä
dc.title.alternativeTurvetuotannon diskurssit paikallisen tiedon näkökulmasta Saarijärven reitillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311282680
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2013-11-28T10:04:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoturvetuotanto
dc.subject.ysoympäristökysymykset
dc.subject.ysovesistövaikutukset
dc.subject.ysoSaarijärvi
dc.subject.ysoSuomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record