Show simple item record

dc.contributor.authorVirokannas, Noora
dc.date.accessioned2013-11-20T12:01:01Z
dc.date.available2013-11-20T12:01:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1287605
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42491
dc.description.abstractHistorian oppiaineella on vakiintunut asema suomalaisessa perusopetuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisten historiakuvien keskellä peruskoulun historian opettaja tekee työtään ja millä historian tärkeyttä oppiaineiden joukossa perustellaan. Opetussuunnitelmat määrittelevät opetuksen tavoitteet ja sisällöt ja oppikirjat toimivat yleensä opettajan ja oppilaiden keskeisenä työkaluna. Nämä antavat kuitenkin keskenään hyvin erilaisen kuvan siitä, mikä historiassa on tärkeää. Opetussuunnitelmat painottavat historian taitoja, mutta oppikirjat sisältävät valmista sisältötietoa. Tutkimusaineistoni kolmas osa koostuu yhdeksäsluokkalaisille nuorille tehdystä kyselystä. Yhdeksäsluokkalaiset ovat juuri saaneet peruskoulun historian oppimäärän opiskeltua ja se on heillä vielä tuoreessa muistissa. Millainen kuva historiasta on peruskoulun pohjalta jäänyt? Tarkastelen nuorten kokemusta historian hyödyllisyydestä ja kiinnostavuudesta sekä sitä, mitä he kokevat historiasta oppineensa ja kokevatko he olevansa historian kanssa tekemisissä koulun ulkopuolella. Tavoitteeni on näiden kysymysten kautta hahmottaa nuorten historiakuvaa ja sen suhdetta koulun historiakuvaan. Käsittelen kaikkia kolmea tutkimuskohdetta vuorotellen ja vertaillen. Tutkimusaineiston analysoinnissa sovellan enimmäkseen laadullisia menetelmiä, mutta erityisesti lomakekyselyn kohdalla kerään myös määrällistä tietoa. Tutkimusaineisto on valittu yhden suomalaisen yläkoulun ympäriltä ja sen voidaan ajatella antavan kuvaa siitä, millaista historian opetus on tässä koulussa. Opetussuunnitelmat ovat kuitenkin valtakunnallisia ja tarkasteltavia oppikirjoja käytetään ympäri Suomea. Muun tutkimuksen avulla vertaan myös nuorten kokemuksia laajempaan aineistoon, jolloin tutkimuksen tulokset ovat jossain määrin yleistettävissä. Historian tärkeyttä oppiaineena perustellaan sen yleissivistävällä vaikutuksella. Opetussuunnitelmassa historian keskeisiksi asioiksi määritellään taitojen ja ajattelun kehittämistä, mutta oppikirjat keskittyvät poliittisen historian tapahtumien esittelyyn. Nuorista vain harva koki oppineensa historiasta niitä taitoja, jotka opetussuunnitelma määrittelee keskeisiksi. Nuorten kiinnostus historiaa kohtaan vaihteli. Suomen historia koettiin jossain määrin kiinnostavammaksi kuin yleinen historia, mutta ylipäätään nämä kaksi aihealuetta esiintyivät nuorten vastauksissa yhtä erillisinä kuin oppikirjoissa. Opetussuunnitelman taitotavoitteiden ja oppikirjojen tietosisällön ollessa keskenään luonteeltaan hyvin erilaista, joutuu opettaja valitsemaan, kummanlaista historiaa opettaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhistoriakuva
dc.titleOpetussuunnitelman, oppikirjojen ja nuorten historiakuvat peruskoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311202620
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.date.updated2013-11-20T12:01:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysohistoriakulttuuri
dc.subject.ysooppikirjat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record