Show simple item record

dc.contributor.authorHelin, Meri-Tuuli
dc.date.accessioned2013-11-20T11:06:41Z
dc.date.available2013-11-20T11:06:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1287532
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42490
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tavoitteenasettelun merkitystä selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutusprosessissa ja subjektiivisessa kokemuksessa itselle tärkeissä toimintakyvyn osaalueissa. Tarkoituksena oli luokitella tutkimusjoukon asettamat tavoitteet ICF-luokituksen mukaan ruumiin- ja kehon toimintoihin, suorituksiin sekä osallistumiseen. Lisäksi tarkoituksena oli verrata eri luokkiin sijoittuneiden tavoitteiden toteutumista sekä tarkastella osallistuneiden odotuksia ja koettua suoriutumista asetetuista tavoitteista. Tutkimusaineisto koostui 44 Jyväskylän keskussairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa luudutusleikatuista potilaista (naisia 77%, keski-ikä 59 vuotta). Sisäänottokriteereinä oli yli 18 vuoden ikä, elektiivinen selän luudutusleikkaus tehtynä ja diagnoosina istminen tai degeneratiivinen spondylolisteesi. Osallistujat asettivat 1-3 itselleen tärkeää fyysiseen toimintakykyyn tai aktiivisuuteen liittyvää tavoitetta, joihin toivoi kehitystä selkäleikkauksen jälkeen. Tavoitteet asetettiin kolmen kuukauden jälkeen leikkauksesta fysioterapeutin vastaanotolla, jolloin leikkauksen jälkeinen varoaika päättyi. Arvioinnin kohteena olivat sen hetkinen tavoitteesta suoriutuminen, tyytyväisyys suoriutumiseen sekä odotukset tavoitteen suoriutumisesta. Tavoitteita kontrolloitiin kuuden ja kahdentoista kuukauden jälkeen leikkauksesta. Arviointi tapahtui asteikolla 1-10, jossa 1 on huonoin mahdollinen ja 10 paras mahdollinen. Tavoitteita tutkittiin osana laajempaa tutkimusta, jossa tavoiteryhmälle ohjattiin selkäspesifi harjoitusohjelma. Lisäksi tutkittavia ohjattiin kävelyn päivittäisessä lisäämisessä. Myös näiden kehitystä ohjattiin ja seurattiin tavoitteiden kontrollikerroilla, jolloin harjoittelua myös ohjattiin lisäämään progressiivisesti. Tavoitteita asetettiin yhteensä 106 kappaletta, jotka ICF-luokituksen mukaan jakautuivat suorituksetICF (60%) ja osallistuminenICF (40%) –osa-alueisiin. Arvio tavoitteesta suoriutumisessa sekä tyytyväisyys nousi tilastollisesti merkitsevästi (p<0,01) alun ja kuuden kuukauden välillä sekä kuuden ja 12 kuukauden välillä. Odotukset tavoitteen saavuttamisesta olivat jo alussa korkeat eikä muutos ollut tilastollisesti merkitsevä alun ja kuuden kuukauden välillä (p=0,30 tai kuuden ja 12 kuukauden välillä (p=0,28). Tavoitteista suoriutuminen kasvoi seurannan aikana lähemmäs odotuksia (p<0,01) molempien kontrollien välissä. Suoriutuminen tavoitteista ei yltänyt odotusten tasolle. Ero oli 12 kuukauden kohdalla tilastollisesti merkitsevä (p<0,01). Tosin 30% tavoitteista toteutuivat täysin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tavoitteenasettelun myötä suoriutuminen tavoitteista sekä tyytyväisyys kasvaa luudutusleikkauksen jälkeen vuoden seurannan aikana. Odotukset leikkauksen jälkeen omista tavoitteista suoriutumiseen ovat korkeat ja pysyvät samalla tasolla vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan suoriutuminen omista tavoitteista kasvaa vuoden seurannassa lähelle odotuksien tasoa ja lähes kolmasosa tavoitteista saavutetaan täysin. Vaivaton kanssakäyminen kuntoutuksen asiantuntijan kanssa potilaalle tärkeiden fyysisten toimintojen kehityksestä lisää leikkauksesta toipuvan arkielämään saatua hyötyä. Tavoitteenasettelulla voidaan seurata leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen vaikutusta henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseenfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTavoitteenasettelu
dc.subject.otherICF
dc.subject.otherluudutusleikkaus
dc.subject.otheristminen spondylolisteesi
dc.subject.otherdegeneratiivinen spondylolisteesi
dc.titleTavoitteenasettelu selän luudutusleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311202619
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2013-11-20T11:06:42Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysotavoitteet
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysotoipuminen
dc.subject.ysoICF
dc.subject.ysospondylolisteesi
dc.subject.ysoselkäsairaudet
dc.subject.ysoleikkaushoito
dc.subject.ysokuntoutuminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record