Now showing items 1-5 of 73

  • Ristiriitoja ja reflektiota : opettajien näkemyksiä vuorovaikutuksessa tapahtuvasta arvioinnista 

   Ketonen, Laura; Lehesvuori, Sami; Pöysä, Sanni; Lerkkanen, Marja-Kristiina (Niilo Mäki Instituutti, 2021)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajien näkemyksiä siitä, millaisia haasteita on luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa tapahtuvassa formatiivisessa arvioinnissa. Aineisto koostuu viiden opettajan keskusteluista ...
  • Oppilaslähtöisyyden ja dialogisuuden ilmeneminen matematiikan opetuskeskusteluissa 

   Lehesvuori, Sami; Hähkiöniemi, Markus; Ketonen, Laura; Pöysä, Sanni; Lerkkanen, Marja-Kristiina (Niilo Mäki Instituutti, 2021)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten oppilaslähtöisyys ja dialogisuus ilmenevät matematiikassa ja miten ne kytkeytyvät toisiinsa erityisesti oppilaiden näkökulmien, ajatusten ja kokemusten huomioimisen kautta. Tutkimuksen ...
  • VOPA-toimintamalli opettajan vuorovaikutusosaamisen ja arvioinnin tukena 

   Pöysä, Sanni; Pakarinen, Eija; Kajamies, Anu; Lerkkanen, Marja-Kristiina (Niilo Mäki Instituutti, 2021)
   Tässä artikkelissa kuvataan Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)-hankkeen (2018–2021) yhteydessä kehitettyä Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA) ...
  • Opettajat aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja kehittämässä 

   Mustonen, Sanna; Reiman, Nina; Bogdanoff, Minna; Vaarala, Heidi; Tarnanen, Mirja (Kansanvalistusseura, 2021)
   Artikkelissa tarkastellaan, miten aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden opettajat ymmärtävät perustaidot ja opiskelutaidot sekä miten he pedagogisoivat perustaitojen opetusta arvioinnin avulla. Perustaitoja ovat luku- ja ...
  • Miksi korkeakoulutettu maahanmuuttanut ei pääse yliopistoon? : yhdenvertaisuutta etsimässä 

   Virtanen, Aija; Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
   Eri tulkinnat yhdenvertaisuudesta ja sen täyttymisestä vaikuttavat siihen, kenellä on pääsy yliopisto-opintoihin. Samaa kaikille -ajattelu rajoittaa tukitoimien kohdentamista tietylle ryhmälle ja sysää vastuun hakukelpoisuuden ...