Show simple item record

dc.contributor.authorMakkonen, Minna
dc.date.accessioned2013-10-08T11:19:56Z
dc.date.available2013-10-08T11:19:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1284280
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42302
dc.description.abstractLastensuojelutyössä, kuten muussakin sosiaalityössä, pyritään tukemaan asiakkaan omaa osallistumista ja vaikuttamista lastensuojelun toteuttamisessa. Tutkielmassani tutkin asiakkaan kokemuksia osallisuudestaan lastensuojelun työskentelyssä. Lisäksi tutkin sosiaalityössä harvemmin työmenetelmänä käytetyn, niin sanotun avoimen dokumentoinnin merkitystä asiakkaalle sekä sen mahdollista yhteyttä asiakasosallisuuden kokemuksiin. Avoin dokumentointi tarkoittaa niukimmillaan, että asiakkaalle annetaan säännöllisesti häntä koskevat asiakaskirjaukset, mutta sitä voidaan toteuttaa myös laajemmin, esimerkiksi tekemällä asiakkaan kanssa yhdessä asiakaskirjaukset. Tutkimuksessani vertaan myös vanhempien ja nuorten kokemusten eroja. Usein sosiaalityötä tarkastellaan työntekijän näkökulmasta ja työprosessien toimivuuden kannalta. Tutkimukseni lähtökohtana on asiakkaan äänen esille nostaminen. Tutkimuskohteen muodostavat Helsingin kaupungin, Maunulan lastensuojelutyöryhmän asiakkaat. Tutkimusaineistona käytin asiakaspalautekyselylomakkeita, jotka lähetettiin postitse syksyllä 2011 edeltävän vuoden aikana asiakkaina olleille vanhemmille ja yli 15-vuotiaille nuorille. Kyselylomakkeen palautti 54 asiakasta. Kyselylomakkeen tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia lastensuojelun työskentelystä sekä avoimesta dokumentoinnista. Lomake sisälsi 15 kysymystä, jotka olivat kahta avointa kysymystä lukuun ottamatta asteikollisia strukturoituja kysymyksiä. Analysointiin käytin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Strukturoitujen kysymysten analysoinnin suoritin t- ja u-testien avulla, vertaamalla asiakaskirjaukset saaneiden ja ei-saaneiden asiakkaiden kokemusten eroja osallisuudesta työskentelyyn. Avointen kysymysten vastausten tutkimiseen käytin laadullista sisällönanalyysia, jolla analysoin luokittelun avulla asiakkaiden kokemuksia lastensuojelutyöstä. Asiakasosallisuuden ja avoimen dokumentoinnin yhteys näkyi selkeästi strukturoitujen kysymysten vastauksissa. Asiakkaat, jotka olivat saaneet asiakaskirjaukset luettavakseen, kokivat olleensa paremmin osallisina työskentelyssä, kuin ne, jotka eivät olleet saaneet kirjauksia. Avointen kysymysten vastauksista nousi esille asiakkaiden itselle tärkeinä pitämiä asioita, kuten asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus ja kohtaaminen. Nuoret tiesivät vanhempia heikommin asiakkuutensa syyt sekä he kokivat vanhempia harvemmin olleensa täysin osallisina työskentelyssä. Tämän tutkimuksen perusteella tulisi kiinnittää enemmän huomiota sekä vanhempien että nuorten tiedonsaannin toteutumiseen, jolloin heidän kokemuksensa osallisuudesta vahvistuisi. Asiakaskirjausten antamisen sekä riittävän tapaamismäärän lisäksi nuorten kohdalla tulisi kehittää uudenlaisia, nuorille soveltuvampia keinoja työskennellä heidän kanssaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otherasiakas
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.otheravoin dokumentointi
dc.titleAsiakasosallisuuden lisääminen lastensuojelun asiakaskirjausten avulla : asiakkaiden kokemuksia lastensuojelutyöstä
dc.title.alternativeAsiakkaiden kokemuksia lastensuojelutyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201310082435
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2013-10-08T11:19:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysodokumentointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record