Show simple item record

dc.contributor.authorKiviranta, Leena
dc.date.accessioned2013-10-02T11:09:17Z
dc.date.available2013-10-02T11:09:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1284062
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42268
dc.description.abstractMiljoonat lapset ympäri maailmaa joutuvat kouluväkivallan uhreiksi vuosittain. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on havainnollistaa intialaisen slummikoulun olosuhteita ja sitä, kuinka toiminnallisella opettamisella voidaan vähentää kouluväkivaltaa ja parantaa lasten oppimismotivaatiota. Tutkimuksen vertailukohteina ovat toiminnallinen oppiminen Suomessa sekä opettajien näkemykset opettajan ammatista ja työnkuvasta Suomessa ja Intiassa. Tämä pro gradu -tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus, ja se kuuluu etnografian piiriin. Aineiston pääosassa ovat tutkijan omat kokemukset. Työn keskeiset menetelmät ovat havainnointi, osallistuva havainnointi, haastattelut, tutkimuspäiväkirjan kirjoittaminen ja tutkijan oman dokumentaation analysointi. Laadullisen tutkimuksen piirteitä työssä ovat todellisen elämän kuvaaminen ja pyrkimys tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen keskeinen teema on toiminnallinen oppiminen. Sen avulla lasten fyysinen kurittaminen saatiin loppumaan intialaisessa slummikoulussa. Tutkimuksen aikana intialaiset opettajat alkoivat toteuttaa entistä enemmän erilaisia oppilaita aktivoivia toiminnallisia oppimismenetelmiä. Suomalaiset opettajat kokivat yhtenä opettajan merkittävimpänä tehtävänä oppilaan herättelemisen oppimaan, kun taas intialaisten opettajien vastauksissa huokui opettajan oman tiedon tärkeys ja sen vieminen oppilaille. Tutkimuksen mukaan intialaisilla ja suomalaisilla opettajilla oli samanlaisia mielipiteitä opettajuudesta.fi
dc.description.abstractThere are millions of children in the world who become victims of violence in the school. The aim of this study is to depict the conditions in an Indian school for underprivileged children and to enlighten the fact that through functional learning violence can be reduced and the learning motivation of the children is increased. In the study a comparison is made between functional learning in Finland and the teachers' opinions on the teacher's role in Finland and in India. This Pro Gradu Thesis is an ethnographic qualitative study. The research material consists mainly of the experiences of the researcher. The research methods are observation, participant observation, interviews, writing a research journal and the analysis of the researcher´s own documentation. The qualitative characteristics in this study are the description of how life really is and the aim to research the study subject as comprehensively as possible. The central theme of the study is functional learning with the help of which violence came to an end in an Indian school for underprivileged children. During the research Indian teachers also began to put into effect different kinds of functional methods which activated the children. Teachers in Finland experienced that one of the most significant task of the teacher is to motivate children to learn whereas the Indian teachers emphasised the importance of the teacher´s own knowledge and transferring information to children. According to the study, the teachers in Finland and in India had similar views of teaching.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherIntia
dc.subject.othertoiminnallinen oppiminen
dc.subject.otherkouluväkivalta
dc.subject.otheropettajuus
dc.subject.otherosallistuva havainnointi
dc.subject.othervertaileva tutkimus
dc.title"Ehkä hieman erilainen Intia" : toiminnallinen oppiminen ja opettajuus Suomessa ja Intiassa
dc.title.alternativeToiminnallinen oppiminen ja opettajuus Suomessa ja Intiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201310022398
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-10-02T11:09:17Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotoiminnallisuus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoosallistuva havainnointi
dc.subject.ysovertaileva tutkimus
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysoIntia
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.rights.accessrights<br><br>The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record