Show simple item record

dc.contributor.authorLiski, Riina
dc.date.accessioned2013-08-14T10:32:45Z
dc.date.available2013-08-14T10:32:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1274795
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41971
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää eteläsuomalaisen lukion fyysisen aktiivisuuden määrää terveyttä edistävästä näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin varsinaisen koulutyön ulkopuolella tapahtuvaa vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta. Tarkempana tutkimuksen kohteina oli kevyesti toteutettava arki-, hyöty-, ja koulumatkaliikunta sekä rasittavampi kestävyys-, lihaskunto- ja liikehallintaliikuntaan käytetty aika ja useus. Tutkimuksessa selvitetään onko eri liikuntamuotojen harrastamisen välillä eroa iän tai sukupuolen mukaan. Tuloksissa selvitetään kuinka suuri osa nuorista harrastaa terveyden kannalta riittävästi liikuntaa. Lisäksi pyritään selvittämään niitä motivaatiotekijöitä, jotka vaikuttavat oppilaan säännöllisen liikunnan harrastamiseen. Tutkimuksen kohteina olivat yhden helsinkiläisen lukion oppilaat (n=170). Fyysistä aktiivisuutta kysyttiin retrospektiivisin menetelmin, ”palauttamalla mieleen normaalia aktiivisuutta kuvaava viikko”. Tutkimuksessa huomioitiin fyysisen aktiivisuuden teho, intensiteetti ja siihen kulutettu aika. Mittari oli rakennettu liikuntapiirakan pohjalle. Opiskelijat vastasivat siihen varattuun tilaan kestävyysliikuntaan, lihaskunto- ja liikehallintaliikuntaan sekä arki-, hyöty- ja työmatkaliikuntaan käyttämänsä ajan ja useuden yhteensä tunteina ja minuutteina viikossa. Eri osa-alueiden vieressä oli esimerkkejä liikuntalajeista, jotka kuuluivat tiettyä osa-aluetta kuvaaviin harjoitusmuotoihin. Lisäksi liikuntamotivaatiota tutkittiin kirjallisten avovastauksien avulla. Tyttöjen ja poikien tuloksia vertailtiin ristiintaulukoinnin, X2 -testin ja Pearsonin tulomomentti -kertoimen avulla. Aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin t-testiä tutkimaan sukupuolten välisiä eroja liikuntamuotojen harrastamisessa. Korrelaatioiden avulla tutkittiin eri liikuntamuotojen harrastamisen yhteyttä toisiinsa. Kirjallinen aineisto teemoitettiin, tyypiteltiin, eriteltiin sekä analysoitiin määrällisen tekstianalyysin avulla. Tutkimuksen tärkein löydös oli, että terveyttä edistävän liikunnan kestävyys-, lihaskunto- ja arkiliikunnan suosituksen täyttäviä nuoria oli vain 8 % (n=13) koko tutkimusjoukosta (n=170). Heistä tyttöjä ja poikia oli saman verran. Tutkimustuloksissa ilmeni myös, että vain kolmannes lukiolaisista (27 %) ei liiku lainkaan kestävyysliikuntaa vapaa-ajallaan. Tutkimuksen mukaan tytöistä 31 % oli passiivisia kun pojista passiivisia oli 18 % kestävyysliikunnan harrastajia. Myös lihaskunto- ja liikehallintaliikunnan suosituksen täyttäneitä opiskelijoita oli vain noin 38 %, joka on 3 kertaa viikossa. Arki-, hyöty-, ja koulumatkallaan aktiivisia opiskelijoita oli 40 % neljästä seitsemään tuntiin ja useampana päivänä viikossa. Yllättävän moni oli (11 %) hyvin passiivinen myös arkiliikunnan määrässä, eikä liikkunut viikossa tuntia enempää kevyttä arkiliikuntaa. Tyttöjen ja poikien välillä oli hieman eroja fyysisen aktiivisuuden harrastamisessa, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Yleisin liikuntamotivaatiota selittävä syy oli itsestään, kunnostaan ja terveydestään huolehtiminen sekä ulkonäölliset motiivit. Fyysisesti passiivisilla yleisin syy liikkumattomuuteen oli opiskelukiireet, -paineet sekä –stressi. Eräs yleinen syy oli itselle sopivan liikuntalajin puuttuminen. Tulosten perusteella olisi ensisijaisen tärkeää saada ohjausta ja tukea liikkumiseen sekä lisätä mahdollisuuksia eri lajikokeiluihin, sillä halua liikkumiseen saattaisi olla, kunhan oma liikuntamuoto löytyisi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlukioikäiset
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherterveyttä edistävä liikunta
dc.subject.othermotivaatio
dc.titleLukioikäisten fyysinen aktiivisuus terveyttä edistävästä näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201308142154
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-08-14T10:32:45Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoterveysliikunta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record