Show simple item record

dc.contributor.authorPohjola, Tuija
dc.date.accessioned2013-07-30T11:27:00Z
dc.date.available2013-07-30T11:27:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1274857
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41914
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin vastavuoroisten ystävyyssuhteiden olemassaolon yhteyttä lasten tekniseen lukutaitoon ja luetun ymmärtämiseen kolmannella ja neljännellä luokalla. Lisäksi tutkittiin, olivatko ystävykset keskenään samankaltaisia lukutaidon suhteen ja lisääntyikö ystävysten keskinäinen samankaltaisuus kolmannelta luokalta neljännelle luokalle eli tapahtuiko lukutaidossa sosialisaatiota ystävysten välillä. Tutkimuksessa selvitettiin myös kognitiivisen taitotason, lukivaikeusriskin ja sukupuolen merkitystä lukutaidon ystäväsosialisaatiota muuntavina tekijöinä. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Alkuportaat-seurantatutkimusta, jossa seurataan lapsia esiopetuksesta yhdeksännen luokan loppuun. Tässä tutkimuksessa oli mukana 941 lasta, joista 717 oli Kuopiosta ja 224 Laukaasta. Vastavuoroisia ystävyyssuhteita, teknistä lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä mitattiin ryhmätestein kolmannen ja neljännen luokan keväällä vuosina 2009 ja 2010. Lisäksi kolmannen luokan keväällä mitattiin lasten kognitiivista taitotasoa. Esikoulukeväänä 2007 arvioitiin lasten lukivaikeusriskiä. Riippumattomien otosten t-testillä saatujen tulosten mukaan teknisen lukutaidon ja luetun ymmärtämisen taso oli parempi lapsilla, joilla oli vähintään yksi vastavuoroinen ystävä. Lisäksi Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla havaittiin ystävysten olevan keskenään samantasoisia lukijoita. Hierarkkinen regressioanalyysi osoitti, että kolmannen ja neljännen luokan kevätlukukausien välillä ystävysten keskinäisen samankaltaisuus oli lisääntynyt teknisessä lukutaidossa ja tekstitason luetun ymmärtämisessä. Ystävysten välillä oli siis tapahtunut lukutaitoon liittyvää sosialisaatiota. Kognitiivinen taitotaso muunsi teknisen lukutaidon ystäväsosialisaatiota siten, että kognitiivisesti taitavammat lapset samankaltaistuivat ystäviensä kanssa, mutta kognitiivisesti heikommilla lapsilla sosialisaatiota ei havaittu. Sukupuoli muunsi lausetason luetun ymmärtämisen ystäväsosialisaatiota siten, että sosialisaatiota tapahtui vain tyttöjen ja heidän ystäviensä välillä. Tulokset syventävät aikaisempia tutkimustuloksia ystävyyssuhteiden ja koulusuoriutumisen välisistä yhteyksistä keskittämällä tarkastelun tärkeään yksittäiseen akateemiseen taitoon, lukemiseen. Ystävien olemassaolon ja hyvän lukutaidon välinen yhteys osoittaa, että lukutaidon kehittymisen kannalta olisi hyödyllistä tukea lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä ja kannustaa lapsia yhteistyöhön koulussa. Koska ystävysten välillä havaittiin tapahtuvan lukutaitoon liittyvää sosialisaatiota, lapsen lukutaidon kehittymiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, mikäli hänen ystävillään on heikko lukutaito.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLukutaito
dc.subject.othertekninen lukutaito
dc.subject.otherluetun ymmärtäminen
dc.subject.otherystävyyssuhteet
dc.subject.otherystäväsosialisaatio
dc.titleYstävyyssuhteiden ja lukutaidon väliset yhteydet kolmannella ja neljännellä luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201307302102
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2013-07-30T11:27:00Z
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.subject.ysoystävyys
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysokoululaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record