Show simple item record

dc.contributor.authorTallila, Tiia
dc.date.accessioned2013-07-10T07:41:48Z
dc.date.available2013-07-10T07:41:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1272351
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41885
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tallila, Tiia: Hallitseeko ylioppilaskokelas pitkän matematiikan? Pitkän matematiikan tehtävien aihealuejaottelua ja tehtäväkohtaisten pisteiden analysointia Pro gradu -tutkielma, 85 s., 37 liites. Ohjaaja: Lassi Kurittu Kesäkuu 2013 ________________________________________________________________________________ Ylioppilastutkinnossa mitataan lukiolain 18§ (13.8.2004/766) mukaan sitä, ovatko lukion opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Tämä tutkimus keskittyy kevään pitkän matematiikan kokeiden tutkimiseen tutkimusaikavälillä 2004–2012. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ylioppilastutkinnon matematiikan kokeiden tehtävät jakautuvat aihealueittain. Tutkimuksessa selvitetään, painotetaanko joitakin osa-alueita enemmän ja millaisia muutoksia ylioppilastehtävissä on havaittavissa matematiikan aihealueiden painotuksessa. Aihealuejaottelu 15 eri aihealueeseen perustuu pääpiirteittäin lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) mukaiseen kurssijakoon. Tutkija on tehnyt aihealuejaon itse analysoiden pitkän matematiikan tehtäviä ja malliratkaisuja useita lähteitä käyttäen. Tutkielmassa analysoidaan myös tarkemmin viiden eri aihealueen osalta tehtävien hallintaa. Aihealueet ovat Todennäköisyys ja tilastot, Geometria, Integraalilaskenta, Prosenttilaskut ja Ääriarvotehtävät. Näiden aihealueiden osalta on tutkittu myös sitä, onko sillä merkitystä tuloksiin, jos pitkän matematiikan kirjoittaa pakollisena tai ylimääräisenä. Tehtäväkohtaisten tulosten analysoinnissa käytettiin hyödyksi emeritusprofessori Aatos Lahtisen kokoamia taulukoita kevään kokeiden tuloksista. Tutkimus osoittaa, että Derivaatta-, Integraalilaskenta-, Geometria- ja Analyyttinen geometria – aihealueita on kevään tehtäväsarjoissa useimmiten. Poikkeuksellista on trigonometriatehtävien vähäinen esiintyminen tehtäväsarjoissa. Prosenttilaskun osalta tutkimuksessa tehdään merkittävä havainto, sillä prosenttilaskun painotus tehtäväsarjoissa on viime vuosina vähentynyt huomattavasti. Tarkemman tarkastelun aihealueista hallitaan parhaiten juuri prosenttilaskut. Tehtäväkohtaisten tulosten analysoinnin perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että tarkemmassa tarkastelussa olevien aihealueiden osalta suuri osa kokelaista joko osaa tehtävän täydellisesti tai ei saa yhtään pistettä. Valitettavan suuri osa kokelaista ei sisäistä matematiikan asioita ja taidoissa on näin ollen puutteita ja aukkoja. Tutkimusaikavälillä on tapahtunut myös muutamia uudistuksia matematiikan kokeen rakenteessa ja sallittujen apuvälineiden käytössä. Merkittävin uudistus on ollut symbolisen laskimen salliminen apuvälineenä. Matematiikan koe tulee olemaan uudistusten alla myös jatkossa, jos sähköistämisprojekti Digabi toteutuu. Tässä tutkimuksessa otetaan kantaa sekä käytössä että suunnitteilla oleviin uudistuksiin, sillä ainakaan laskinohjeuudistuksen suhteen ei ole vielä onnistuttu.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherylioppilaskirjoitukset
dc.subject.otherpitkä matematiikka
dc.subject.otheraihealuejaottelu
dc.subject.othertehtäväkohtaiset pisteet
dc.subject.otherlaskinohjeuudistus
dc.subject.othersähköistämisprojekti
dc.titleHallitseeko ylioppilaskokelas pitkän matematiikan? : pitkän matematiikan tehtävien aihealuejaottelua ja tehtäväkohtaisten pisteiden analysointia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201307102081
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosMatematiikan ja tilastotieteen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematics and Statisticsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMatematiikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematicsen
dc.date.updated2013-07-10T07:41:49Z
dc.contributor.oppiainekoodi4041
dc.subject.ysoylioppilaskirjoitukset
dc.subject.ysoylioppilastutkinto
dc.subject.ysotehtävät
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysolaskimet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record