Show simple item record

dc.contributor.authorPeteri, Juha
dc.date.accessioned2013-06-18T11:15:29Z
dc.date.available2013-06-18T11:15:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1270455
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41805
dc.description.abstractKoulutukseen hakeutuminen on yksilölle ja yhteiskunnalle merkittävä asia. Ihmiselle on merkityksellistä löytää ala, jossa opiskeleminen on kiinnostavaa. Yhteiskunnalle on merkityksellistä kyetä tarjoamaan opiskelumahdollisuus alalla, josta yksilö valmistuu ammattiin. Tämä on laadullinen tutkimus, joka tavoitteena on selvittää Oulun seudun ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelmaan hakeutumiseen johtaneita tekijöitä opiskelijoilla. Tämän tutkimuksen näkökulma on narratiivinen. Tutkimuksen kohteena ovat vuoden 2008 fysioterapian koulutusohjelmaan pyrkineet ja hyväksytyt hakijat (n= 24). Aineistona käytettiin hakeutumisportfolioita, joita analysoitiin kaksivaiheisesti yksityiskohtien analyysin ja kokonaishahmon analyysin mukaan. Yksityiskohtien analyysissä hakijoiden kirjoittamista portfolioista laadittiin tiivistetyt kertomukset, joiden perusteella määriteltiin ydinepisodit ja odottamattomat elementit. Toisessa analyysin vaiheessa luotiin kokonaishahmot narratiiveista. Analyysien perusteella on nähtävissä hakeutumisen syinä halu saada tietoa elimistön anatomiasta ja fysiologiasta, halu auttaa, halu kyetä käyttämään urheilun mukanaan tuomaa kokemusta tulevassa työssään ja tieto-taitoa sekä elämän muutoksen tai ammatin vaihtamisen tarve. Näiden pohjalta luotiin neljä narratiivia 1. tiedon hakija, 2. auttaja, 3. liikunnan harrastaja ja 4. uuden etsijä. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan hakeutumisen vaikuttavia tekijöitä ovat kotitausta, sukupuoli ja koulumenestys. Fysioterapiaopiskelijoilla hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat myös liikunnallinen tausta ja halu työskennellä ihmisten kanssa. Lisätutkimusta tarvitaan hakeutumisen syiden selvittämiseen.fi
dc.description.abstractEducation is a significant matter both for a human and also for a society. To find out the field that is interesting, is important for a human. To order possibility for an education, after which human will participate in the labour market, is important for a society. The aim of this qualitative and narrative research is to find out factors which have an influence on applying with physiotherapy students. The research was made on the basis of students´ portfolios (n=24), which were analysed in two stages. In the detail analyse of research the summary with heart episode and unexpected element was created from portfolios. In the second stage of research, the profile of applicant was made by whole figure analyse. On the basis of detail analyse the results for students applying for physiotherapy education were desire to know more about anatomy and physiology of the body, desire to help other people, desire to use in work knowledge and experience of sports and desire to life or work changes. From the basis of these results four applicant narratives were created, the knowledge searcher, the helper, the athlete and the new finder. The results of this research are verifying the results of the earlier researches. Factors effect on applying were upbringing, gender and success working in the school also sporty lifestyle and desire to help other people. The further research is needed to find out factors for applying for physiotherapy education.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherOulun seudun ammattikorkeakoulu
dc.titleMinustako fysioterapeutti : fysioterapiaopiskelijoiden koulutukseen hakeutumisen tekijät Oulun ammattikorkeakoulussa, sosiaali- ja terveysalan yksikössä syksyllä 2008
dc.title.alternativeFysioterapiaopiskelijoiden koulutukseen hakeutumisen tekijät Oulun ammattikorkeakoulussa, sosiaali- ja terveysalan yksikössä syksyllä 2008
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306182009
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2013-06-18T11:15:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysofysioterapeutit
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokoulutushalukkuus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysohakijat
dc.subject.ysouranvalinta
dc.subject.ysoammatinvalinta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record