Show simple item record

dc.contributor.authorEkman, Crista
dc.contributor.authorJokelainen, Julia
dc.date.accessioned2013-06-16T08:23:57Z
dc.date.available2013-06-16T08:23:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1270219
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41781
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella avoimuuden piirteen, muistitoimintojen, koulutuksen ja ammattiaseman sekä alkoholin käytön yhteyksiä keski-ikäisessä suomalaisessa väestössä. Avoimuuden piirrettä tarkasteltiin Viiden Suuren -mallin näkökulmasta. Aineistona käytettiin suomalaisen Lapsesta aikuiseksi –tutkimuksen 50-vuotiaiden aineistoa sekä alkoholin käytöstä myös 27-vuotiaiden aineistoa. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty Pohjoismaissa ja tutkimus keski-ikäisestä väestöstä on ollut vähäistä. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatioiden sekä hierarkkisten regressioanalyysien avulla. Tulokset osoittivat, ettei avoimuuden ja muistitoimintojen välillä ollut yhteyttä, mutta sen sijaan korkea avoimuus oli yhteydessä korkeampaan koulutukseen ja ammattiasemaan. Avoimuuden yhteyttä tutkittiin myös aloitettujen koulutusten ja työpaikan vaihdosten määrään. Tulokset osoittivat, että korkeampi avoimuus oli myönteisesti yhteydessä aloitettujen koulutusten määrään, mutta ei työpaikanvaihdoksiin. Korkea koulutus ja ylempi ammattiasema olivat myönteisesti yhteydessä parempiin muistitoimintoihin. Alkoholin käytön tutkituista yhteyksistä muihin muuttujiin ainoastaan aikaisempi runsas alkoholin käyttö korreloi positiivisesti matalampaan koulutuksen tasoon. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä avoimuuden vaikuttavan yksilön koulutusvalintoihin ja työelämässä menestymiseen monella eri tavalla. Lisäksi voidaan päätellä, että alkoholin käytön mahdolliset haittavaikutukset muistitoimintoihin eivät ole tulleet vielä esille keski-iässä. Tutkittavien ikääntyessä olisikin tärkeää tutkia, missä iässä alkoholin käytön vaikutukset tulevat näkyville. Lisäksi olisi tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että ottaisi avoimuuden rinnalla huomioon älykkyyden sekä ekstraversion vaikutuksen tutkittuihin muuttujiin, sillä näillä on havaittu olevan yhteys avoimuuteen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherViisi Suurta
dc.subject.otherpitkittäistutkimus
dc.subject.otheravoimuus
dc.subject.otherekstraversio
dc.subject.othermuisti
dc.subject.othertyö
dc.subject.otherammattiasema
dc.subject.otherkoulutus
dc.subject.otherkeski-ikä
dc.subject.otheralkoholin käyttö
dc.subject.otherhierarkkinen regressioanalyysi
dc.titleAvoimuuden, muistin, koulutuksen, ammattiaseman sekä alkoholin käytön yhteydet keski-iässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306161985
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2013-06-16T08:23:57Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysopitkittäistutkimus
dc.subject.ysoavoimuus
dc.subject.ysomuisti
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoammattiasema
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysokeski-ikä
dc.subject.ysoalkoholinkäyttö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record