Show simple item record

dc.contributor.authorKauppinen, Olli
dc.date.accessioned2013-06-11T08:45:43Z
dc.date.available2013-06-11T08:45:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1269689
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41730
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on kehittää mobiilihätäviestintäjärjestelmä ja arvioida sen käyttöä viranomaisten ja kuntien viestinnän tukena. Järjestelmän tarkoitus on toimia tukena väestön tavoittamisessa sekä normaaleissa että kriisitilanteissa. Tutkimuksen taustana on viranomaisviestinnän sähköisen kehittymisen hitaus. Internetin ja sähköisten järjestelmien yleistymisen myötä maailma on muuttunut, eikä Suomen viranomaistiedottaminen ole pysynyt muutoksen mukana. Mobiililaitteet mahdollistavat hyvän väestön saavutettavuuden kannettavuutensa ja suurten määrien takia. Lisäksi niille voidaan viestiä paikka- tai tilannesidonnaisesti. Tutkimuksessa selvitetään väestön varoittamisen nykytila Suomessa, tarkastelemalla viranomaistiedottamiseen liittyviä toimintamalleja ja tekniikoita, lainsäädäntöä ja viranomaisten omia selvityksiä sekä varautumissuunnitelmia. Lisäksi kriisiviestintää ja johtamista tarkastellaan yleisestä näkökulmasta sekä internetin myötä muuttuneen maailman aiheuttamaa vaikutusta viestintään. Näitä toimijoita yhdistämällä saatiin kehys toteutettavalle mobiilipohjaiselle hätäviestintäjärjestelmälle. Toteutettu järjestelmä pohjautuu mobiilipäätelaitteeseen asennettavaan sovellukseen sekä eri toimijoiden yhdistämiseen käytettävään palvelimeen. Järjestelmä mahdollistaa kaksisuuntaisen kommunikaation ja sen kehityksessä on otettu huomioon viranomaistiedottamiseen liittyvät rajoitteet ja vaatimukset. Järjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti Suomen viranomaistiedottamista tukemaan ja laajentamaan. Viranomaistiedottamisella tarkoitetaan Yleisradion kautta radioon ja televisioon välitettäviä hätä- ja muita viranomaistiedotteita. Laajentamisen yhteydessä alueellisella ja matalamman prioriteetin viestinnällä saadaan järjestelmä käyttöön myös kunnalliseen ja alueelliseen tiedottamiseen. Tutkielma painottuu enemmän esiselvitykseen kuin valmiiseen toteutukseen. Tähän syynä on erityisen laaja aihealue ja monen vaikuttavan asian yhdistyminen. Näin ollen tutkielmassa toteutettua järjestelmää arvioidaan ainoastaan teoreettisesti. Tutkimuksen tulokset vahvistavat sähköisten järjestelmien ja etenkin mobiililaitteiden sekä matkapuhelinten potentiaalia hätäviestinnässä ja väestön varoittamisessa. Esiselvityksellisen luonteen vuoksi kaikkiin tutkimuskysymyksiin ei saatu suoria vastauksia. Näihin kysymyksiin on tarkoitus paneutua jatkotutkimuksessa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this research is to develop a mobile-based emergency communication system and evaluate the usage in public authorities and municipalities’ communications as additional system. The system is intended to support reaching population in normal and crisis situation. There have been problems in the development of public the electronic communication systems. Internet and electronic systems become more relevant and the world have changed. The Finnish government hasn’t kept pace with the change. Mobile devices enable high accessibility of population by mobility and large quantities. In addition messages can be sent to the mobile-devices site-specific or context specific. The research examines the current state of public warnings in Finland, based in identifying used technologies, legislation, operational models, public reports and preparedness to crisis. Crisis communications and crisis management has introduced in generally. The Internet has changed the world. The impacts to communication are huge. The frame for the development of the system was made by merging those things. The implemented system is based on the mobile application and the server. The system provides two-way communication. The limits and requirements of the public warning system have noticed in the development. The system is designed primarily for Finnish authorities to support and expand current system. In this thesis public warning means emergency announcements and other public notifications which can be broadcasted via radio and television by YLE (Finnish Broadcasting Company). The extension provides public notification system also to municipalities and local communication. The thesis is focused more at preliminary study than estimating completed system, because the wide-ranging topic and review. Thus, the introduced system is estimated only theoretically. Our results confirm the usefulness and suitability of the mobile devices and electronic systems for alerting the population. The research didn’t provide direct answers to all research questions. These questions are intended to future study.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkriisi
dc.subject.othertiedottaminen
dc.subject.otherviestintä
dc.subject.otherviranomainen
dc.subject.othermobiililaite
dc.subject.otherhätätiedote
dc.subject.othermuu viranomaistiedote
dc.subject.othersovelluspohjainen
dc.subject.otherväestön varoittaminen
dc.subject.otherhätäilmoitus
dc.titleMobiilipohjaisen hälytysjärjestelmän hyödyntäminen viranomaisviestinnässä ja kriisinhallinnassa : interaktiivinen lähestyminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306111942
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematical Information Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.date.updated2013-06-11T08:45:44Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysokriisit
dc.subject.ysotiedotus
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoviranomaiset
dc.subject.ysomobiililaitteet
dc.subject.ysotiedotteet
dc.subject.ysohätäilmoitukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record