Show simple item record

dc.contributor.authorNyström, Hanna
dc.date.accessioned2013-06-10T09:32:43Z
dc.date.available2013-06-10T09:32:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1269598
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41722
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten työelämä on muuttunut uudessa kapitalismin vaiheessa ja prekarisaatiossa. Tarkoituksena on tarkastella epätyypillistä työtä, eritoten vuokratyötä, sekä Vuokratyödirektiivin taustalla käytyä keskustelua vuonna 2011. Pyrin tarkastelemaan näkemyksiä, joita asiantuntijat vuokratyöstä ja vuokratyöntekijöistä, sekä työstä laajemmin kannanotoissaan tuottavat. Tutkimuksen viitekehykseen olen valinnut uuden kapitalismin ja prekarisaation siitä syystä, että katson niiden ensinnäkin kietoutuvan yhteen ja toiseksi kertovan jotakin kiinnostavaa nykyisestä työelämästä. Vuokratyö on konkreettinen esimerkki työelämän muutoksesta, joka on käynnissä juuri nyt. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on toiminut analyysimenetelmänä myös luotaessa aineistosta teemoja ja tyyppejä. Teemoittelulla muodostin keskeisen teeman, joustavuuden, sekä siihen kietoutuvia alateemoja. Teemoittelulla pyrin havainnollistamaan uuden kapitalismin ja prekarisaation tendenssiä, jonka keskiössä on joustavuus sekä sen kääntöpuoli epävarmuus. Tyypittelyllä, tarkemmin Weberin ideaalityypillä, olen muodostanut neljä tyyppiä, joilla havainnollistan näkemyksiä vuokratyöntekijöistä ja työnantajista. Tyypittelyllä havainnollistan yleisempääkin näkemysten vastakkainasettelua nykyisessä työelämässä: työntekijöillä ja työnantajilla voi olla paikoin vastakkaiset odotukset muun muassa sitoutumisen suhteen. Tämä vastakkainasettelu kulkee läpi tutkielman käsitteiden, teorioiden, tyyppien ja näkemysten vastakkaisuuksien muodossa. Tutkimuksen aineiston muodostavat Vuokratyödirektiivi, Hallituksen esitys sekä näiden pohjalta käynnistyneen valiokuntatyöskentelyn asiantuntijalausunnot. Tutkimukseeni olen näistä materiaaleista valinnut kaiken kaikkiaan noin 64 sivua käsittävän tekstiaineiston. Johtopäätökseni on, että työn teettämisen tavat ovat moninaistuneet. Työelämää voidaan tarkastella ristiriitaisena, sillä yhtäältä epätyypillisyys ja joustavuus tuottavat epävarmuutta, toisaalta myös mahdollisuuksia ja vapautta. Vuokratyö edustaa nykyisen kapitalismin vaiheen palkkatyön ideaalia etenkin työnantajan näkökulmasta, sillä vuokratyössä joustavuus ja kustannustehokkuus kiteytyvät yhteen. Nykyisessä kapitalismin vaiheessa verkostoituvat, joustavat työntekijät menestyvät, entiseen tarrautuvat epäonnistuvat. Vuokratyöntekijöiden kohdalla tämä joustamisen vaatimus korostuu, sillä perinteisestä palkkatyöstä poiketen heidän työsuhdeturvansa on olematon.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherUusi kapitalismi
dc.subject.otherprekarisaatio
dc.subject.otherepätyypillinen työ
dc.subject.otherjoustavuus
dc.subject.otherepävarmuus
dc.titleJoustavuus ja epävarmuus vuokratyössä : keskusteluja vuokratyödirektiivin taustalla uuden kapitalismin ja prekarisaation viitekehyksessä tarkasteltuna
dc.title.alternativeKeskusteluja vuokratyödirektiivin taustalla uuden kapitalismin ja prekarisaation viitekehyksessä tarkasteltuna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306101934
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2013-06-10T09:32:44Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoprekariaatti
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysopätkätyö
dc.subject.ysojoustavuus
dc.subject.ysoepävarmuus
dc.subject.ysovuokratyö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record