Show simple item record

dc.contributor.authorLeppäniemi, Jari
dc.date.accessioned2013-05-22T09:01:19Z
dc.date.available2013-05-22T09:01:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41533
dc.description.abstractLeppäniemi, Jari Johtajuus, johtamisen tekniikat ja teknologiset välineet virtuaalitiimien johtami-sessa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013, 32 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Pirhonen, Maritta Teknologioiden kehittyminen on mahdollistanut virtuaalitiimien tulemisen trendiksi esimerkiksi ohjelmistoteollisuudessa. Virtuaalitiimeille ominaisen maantieteellisen hajaantumisen vuoksi virtuaalitiimien jäsenet voivat olla sijoit-tuneina eri maihin. Virtuaalitiimien johtajilla on vastuullaan saada tiiminsä saavuttamaan paras mahdollinen lopputulos harjoittamalla eri johtamisen tek-niikoita ja johtajuustyylejä. Tämä kandidaatintutkielma suoritettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkiel-massa selvitettiin, mitä keinoja ja välineitä virtuaalitiimien johtajilla on käytös-sään, joilla he voivat tehostaa tiimiensä toimintaa ja ratkaista mahdollisia on-gelmia. Lisäksi erityisesti monikulttuurisuus huomioidaan virtuaalitiimien joh-tamisen tekijänä. Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että virtuaalitiimien johtajien tulee ottaa huomioon kulttuurista aiheutuvat haasteet. Virtuaalitiimin johtajan tulisi huomioida kommunikaatiotavoista johtuvat erot ja huomioida myös eri kult-tuureissa olevat työaikarajoitteet. Virtuaalitiimin johtajilla on käytössään paljon erilaisia teknologioita, esimerkiksi videokonferenssit ja sähköposti. Niiden avul-la voidaan luoda luottamusta virtuaalitiimien eri jäsenten välille. Nämä tekno-logiat tulisi kuitenkin valita viisaasti, jotta tiimi suoriutuisi mahdollisimman hyvin tehtävästään. Virtuaalitiimin johtajat pystyvät myös harjoittamaan johta-juuttaan eri keinoilla tilanteesta ja tiimin jäsenistä riippuen. Johtajan tulisi kui-tenkin olla erityisesti sekä motivoiva että kannustaa tiiminsä jäseniä kommuni-koimaan keskenään.fi
dc.description.abstractLeppäniemi, Jari Leadership, leadership technics and technological tools in leading virtual teams Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2013, 32 p. Information Systems, Bachelor’s Thesis Supervisor: Pirhonen, Maritta Technological advantages have made possible for virtual teams to become a trend for example in software industries. Virtual teams are geographically dis-persed and because of that members of virtual teams can be located in different countries. It is leaders’ responsibility to make their teams to archive the best possible results by leading them with different kinds of methods and showing leadership in various ways. The research method of this bachelor’s thesis is literature research. The ob-jective of this research is to find out what means and tools leaders of virtual teams have in their use with what they can make their teams more efficient and solve possible problems. Also leaders of virtual teams have to face multicultural environments. The results show that leaders of virtual teams have to consider multicul-tural challenges. Leaders have to consider differences in communication and restrictions in possible working times. Leaders of virtual teams have also lots of different technologies in their use, which they can use to create trust among their team members. These technologies should be selected wisely, so that team can complete its task in the best possible way. Video conferences are a useful way to create trust amongst different team members. Leaders of virtual teams can use different kinds of methods of leadership and management to lead their teams. Leader of virtual teams should be motivating and encourage members of their teams to communicate with each other.en
dc.format.extent32
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherglobaali virtuaalitiimi
dc.subject.otherjohtajuus
dc.subject.otherjohtaminen
dc.subject.otherkulttuuriset haasteet
dc.subject.otherteknologia
dc.subject.othervirtuaalitiimi
dc.titleJohtajuus, johtamisen tekniikat ja teknologiset välineet virtuaalitiimien johtamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305221748
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2013-05-22T09:01:19Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the department responsible for publication of the thesis, or at the archival workstation at Jyväskylä University Library: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain opinnäytteen julkaisseella laitoksella ja Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record