Show simple item record

dc.contributor.authorAirola, Laura
dc.date.accessioned2013-05-18T11:44:26Z
dc.date.available2013-05-18T11:44:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261265
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41488
dc.description.abstractTämä pro gradu -työ käsittelee journalismia Venäjällä. Tutkielmassa keskitytään erityisesti journalistin yhteiskunnallisen roolin ja journalismietiikan tarkasteluun. Aineistona ovat moskovalaisten journalistiopiskelijoiden teemahaastattelut, jotka on kerätty helmikuussa 2012 Moskovan valtionyliopiston (MGU) journalismin tiedekunnassa. Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää, miten journalistiopiskelijat suhtautuvat ammattiinsa Venäjällä: miten tiukka mediakontrolli vaikuttaa heidän ajatteluunsa lehdistönvapaudesta, ja kuinka journalistietiikkaan suhtaudutaan maassa, johon ei ole luotu journalistien itsesääntelyjärjestelmää. Tutkielman tavoitteena on tarjota katsaus median näkökulmasta Venäjän poliittisesti poikkeuksellisen tapahtumarikkaaseen vuoteen 2012, jota voidaan pitää käänteen tekevänä venäläisen kansalaisyhteiskunnan kehittymisen kannalta. Tutkielmassa taustoitetaan vuoden 2012 poliittisia ja yhteiskunnallisia käänteitä sekä niiden vaikutusta journalismiin, ja tarkastellaan venäläisen mediajärjestelmän syntyä pidemmällä aikavälillä. Tutkielma käsittelee myös Putinin ajan mediakontrollia ja journalistietiikan tilaa nyky-Venäjällä. Analyysi-osiossa käydään läpi haastatteluaineiston antamia tulkintoja journalismista, journalistietiikasta, toimittajan asemasta ja lehdistönvapauden tilasta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Tutkielmani osoittaa, ettei journalistietiikkaan suhtauduta Venäjällä yleisenä ammattikuntaa sitovana ohjeistona, vaan se nähdään osana toimittajan henkilökohtaista moraalia. Koska Venäjällä ei ole vastaavaa journalistien itsesääntelyjärjestelmää kuin Suomessa, yhteiset eettiset ja ammatilliset säännöt ovat vähissä. Venäjällä journalistilla katsotaan olevan henkilökohtainen vastuu eettisistä valinnoistaan ja toimittajan katsotaan olevan velvollinen palvelemaan paitsi yleisöään, myös juttujensa kohteita. Journalistin roolin osalta osa neuvostoaikaisista näkemyksistä on kantaunut näihin päiviin saakka. Yleistä nuorille journalisteille on nähdä journalisti eräänlaisena yhteiskunnan "auttajana" ja "valistajana". Myös nykyinen korruptoitunut hallinto vaikuttaa journalistien työtapoihin ja ajatteluun. Korruptio hyväksytään journalismissa siinä missä se on osa muutakin yhteiskuntaa. Länsimaalaistyyppistä lehdistönvapautta ei pidetä edes tavoiteltavana - sen ei katsota olevan "sopivaa" Venäjälle. Journalistin ja vallan suhteen katsotaan olevan yhteistyöhön perustuva, eikä vallan kritisoimista pidetä tärkeänä. Journalistiopiskelijat kertovat työssään kokevansa pelkoa, painostusta, jopa uhkailua vaikutusvaltaisten tahojen suunnalta. Yleinen näkemys kuitenkin on, että toimittaja voi itse käyttäytymisellään vaikuttaa siihen, joutuuko hän vaikeuksiin tulenarkoja aiheita käsitellessään.fi
dc.description.abstractThis study covers journalism ethics and media landscape in Russia in year 2012, which was special for Russia politically and from the point of view of civil society. The focus is in young journalism students' aspects on future of journalism, and the role of journalism ethics in Russian media. Study uses qualitative methods, and material consist of 10 interviews of journalism students in Moscow. The main thing analysed in the interviews are views of journalism students on norms of journalism ethics and working practices in todays Russia.en
dc.format.extent102 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJournalismi (journalism). Journalistietiikka (ethics of journalism). Mediakontrolli (mediacontrol). Journalistin rooli (role of a journalist). Lehdistönvapaus (press freedom). Venäjä (Russia).
dc.titleKremlin ja kukkaron ehdoilla : journalistiopiskelijoiden käsityksiä journalismin roolista ja etiikasta Venäjällä vuonna 2012
dc.title.alternativeJournalistiopiskelijoiden käsityksiä journalismin roolista ja etiikasta Venäjällä vuonna 2012
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305181701
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.date.updated2013-05-18T11:44:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysovapaus
dc.subject.ysolehdistö
dc.subject.ysoVenäjä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record