Show simple item record

dc.contributor.authorPartanen, Joonas
dc.date.accessioned2013-05-16T12:29:31Z
dc.date.available2013-05-16T12:29:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261125
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41471
dc.description.abstractTarkastelen pro gradu -tutkielmassani inhimillisen ajan kokemuksen representaatioita Cormac McCarthyn romaanissa No Country for Old Men (2005). Tutkimuksessani selvitän, minkälaisen kuvan teoksen henkilöhahmojen kokemukset antavat ihmisen tavasta kokea aikaa. Lähtökohtanani on Paul Ricœurin ajatus, että fiktio kykenee luomaan ajan kokemuksen variaatioita, joiden avulla lukija voi rikastuttaa omaa ymmärrystään ajallisuudesta. Työn teoriaosuudessa esittelen erilaisia aikakäsityksiä monitieteisestä näkökulmasta. Tärkeimpänä rajanvetona on Ricœuriä seuraten eronteko objektiivisen kosmologisen ajan ja subjektiivisen fenomenologisen ajan välille. Lisäksi tarkastelen kaunokirjallisuuden kykyä ja keinoja käsitellä aikaa ja ajan inhimillistä kokemista. Analyysini osoittaa, että No Country for Old Men tuo esiin ajan kokemuksen piirteitä, jotka ovat leimallisia modernille ja toisaalta myös postmodernille ihmiselle. Kokemus on monella tapaa ongelmallinen. Aika näyttäytyy ennen kaikkea muutoksena, jolla on määrätty suunta kohti moraalista nihilismiä. Kokemus paljastuu osittain myyttiseksi, sillä se ei perustu todelliseen vaan nostalgiseen kuvaan menneisyydestä. Harmonisoidun menneisyyden näkökulmasta nykyhetki näyttäytyy vieraana ja selittämättömänä aikana. Kokemusta muutoksesta ja rappiosta purkaa myös väkivallan nouseminen teoksessa ajattomaksi ja koko ihmislajin historian läpäiseväksi elementiksi. Muut havaintoni ajan kokemuksen ongelmista perustuvat ennen kaikkea kosmologisen ja fenomenologisen aikakäsityksen yhteismitattomuuteen. Kosmologisesta näkökulmasta aika näyttäytyy yksisuuntaisesti ja tasaisesti etenevänä, ihmisen ulkopuolisena voimana, jonka voimattomaksi uhriksi ihminen kokee jäävänsä. Tällöin menneisyys näyttäytyy suljettuna ajan ulottuvuutena, joka jopa determinoi täysin mahdollisen tulevaisuuden. Tulevaisuus koetaan puolestaan korostuneen avoimena ja epävarmana aikana, johon ihmisen on itse mahdoton vaikuttaa. Inhimillisessä kokemuksessa yksittäiset ajanhetket voivat kuitenkin kantaa erityisiä merkityksiä. Menneisyys voidaan puolestaan tulkita kertomuksena, joka sisältää monia vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja on avoin uusille tulkinnoille. Lisäksi teos tuo esiin toivon ja itsetuntemuksen tärkeyden, jotta tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus voitaisiin ylittää. Tulevaisuuden erityiskysymyksenä esiin nousee kuolema. Henkilöhahmot välttelevät usein kuoleman käsittelemistä mutta joutuvat lopulta kohtaamaan sen ihmiselämän sivuuttamattomana mutta samalla epämääräisenä rajana, joka pakottaa kysymään eletyn elämän merkitystä. Teos tarjoaa myös ratkaisuja käsittelemiinsä ajan kokemuksen ongelmiin. Romaanisankari nousee nuoren Georg Lukácsin romaanin teorian mukaisesti kuvaksi modernin ihmisen taistelusta aikaa vastaan. Nihilismin vaihtoehtona esiin nousee etiikka, joka perustuu sitoumuksiin ja lupauksiin, jotka luovat pysyvyyttä yli ajan ja muutoksen. Tärkeiksi jatkuvuutta luoviksi elementiksi nousevat lisäksi kieli, tarinankertominen ja taide. Romaanin keinot ajan kokemuksen käsittelyyn ovat suurelta osin kaunokirjallisuudelle ominaisia ja epäsuoria. Lisäksi huomionarvoista on, että teos tuo esiin monia erilaisia ja vastakkaisiakin kokemuksia ajasta: inhimillisen ajan kokemuksen tavat osoittautuvat teoksessa selvästi subjektiivisiksi ja moninaisiksi.fi
dc.format.extent156 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMcCarthy, Cormac
dc.titleAjan arvoituksia : fiktiivinen ajan kokemus Cormac McCarthyn romaanissa No country for old men
dc.title.alternativeFiktiivinen ajan kokemus Cormac McCarthyn romaanissa No country for old men
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305161688
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosTaiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Art and Cultural Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.date.updated2013-05-16T12:29:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysoenglanninkielinen kirjallisuus
dc.subject.ysoaika
dc.subject.ysoaikakäsitykset
dc.subject.ysomoderni
dc.subject.ysomodernisaatio
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysokuolema
dc.subject.ysomoraali
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record