Show simple item record

dc.contributor.authorJärvinen, Heini
dc.date.accessioned2013-04-28T17:20:15Z
dc.date.available2013-04-28T17:20:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1259796
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41273
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin lasten sosiaalisen kompetensiin yhteyttä lasten sosiaaliseen statukseen, lasten kohtaamiin vanhemmuustyyleihin sekä vanhemmuustyylien moderoivaa vaikutusta sosiaalisen kompetenssin ja sosiaalisen statuksen välillä. Tutkimus oli osa Alkuportaat- pitkittäistutkimusta ja tutkimuksessa oli mukana 2297 lasta (1093 tyttöä ja 1204 poikaa). Lasten sosiaalisesta kompetenssista saatiin tietoa esiopettajan suorittamalla MASK-menetelmällä, sosiaalisesta statuksesta sosiometrisin tekniikoin nimeämismenetelmällä sekä vanhemmuustyyleistä kyselylomakkeella. Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 20-ohjelmistolla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lasten sosiaalinen kompetenssi oli yhteydessä lasten sosiaaliseen statukseen. Suositut lapset olivat kaikkein yhteistyökykyisimpiä ja empaattisimpia. Suositut lapset saivat myös kaikkein matalimmat arvot häiritsevyydessä ja impulsiivisuudessa. Torjutut lapset olivat kaikkein häiritsevimpiä ja impulsiivisimpia sekä heidän yhteistyökykynsä ja empaattisuutensa oli muihin lapsiin verrattuna kaikkein matalinta. Hyvien sosiaalisten valmiuksien lapset kohtasivat myös kaikkein positiivisinta vanhemmuutta kun puutteellisten sosiaalisten valmiuksien lasten vanhemmat raportoivat korkeampaa vanhemmuuden stressiä, behavioraalista kontrollia ja psykologista kontrollia sekä vähäisempää lämpimyyttä. Lisäksi vanhemmuustyylin havaittiin moderoivan sosiaalisen kompetenssin ja sosiaalisen statuksen yhteyttä siten, että psykologinen kontrolli ja vanhemmuuden stressi vahvistivat kielteisten sosiaalisten piirteiden negatiivista vaikutusta toveriarviointeihin. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vahvan sosiaalisen kompetenssin lapset tulevat kohdatuksi sekä toveriryhmässä että vanhempien taholta positiivisemmin, sillä nämä lapset ovat muita todennäköisemmin suosittujen asemassa toveriryhmässä ja heidän vanhempansa raportoivat vanhemmuudessaan vahvempia vanhemmuustyylejä. Puutteellisen sosiaalisen kompetenssin lapset puolestaan kärsivät näistä puutteistaan, sillä he tulevat toveriryhmässä muita todennäköisemmin torjutuiksi ja he kohtaavat lisäksi vanhempiensa taholta heikompaa vanhemmuutta. Negatiivisen vanhemmuuden ulottuvuuksista erityisesti psykologinen kontrolli ja vanhemmuuden stressi vahvistavat kielteisten sosiaalisten piirteiden negatiivista vaikutusta toveriarviointeihin.fi
dc.format.extent43 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalinen kompetenssi
dc.subject.othersosiaaliset taidot
dc.subject.othersosiaalinen status
dc.subject.othervertaissuhteet
dc.subject.othertoverisuhteet
dc.subject.othervanhemmuustyylit
dc.subject.otherevokatiivinen vaikutus
dc.titleLapsen sosiaalisen kompetenssin yhteys sosiaaliseen statukseen ja vanhemmuustyyleihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201304281518
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2013-04-28T17:20:15Z
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysososiaalinen asema
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysovanhemmuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record