Show simple item record

dc.contributor.authorRättyä, Laura
dc.contributor.authorVesala, Hanna
dc.date.accessioned2013-03-13T11:43:59Z
dc.date.available2013-03-13T11:43:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1256475
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41060
dc.description.abstractRättyä, Laura & Vesala, Hanna. 2013. Nukkuvatko liikkuvat nuoret muita paremmin? Liikkuva koulu -hankkeessa mukana olleiden 8.- ja 9.-luokkalaisten fyysisen aktiivisuu-den yhteys nukkumistottumuksiin, väsymykseen ja uniongelmiin. Liikuntatieteiden lai-tos. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 90 s. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää fyysisen aktiivisuuden yhteyttä 8.- ja 9.- luokkalaisten nukkumistottumuksiin, väsymykseen sekä uniongelmiin. Selvitimme, mihin aikaan nuoret menivät nukkumaan ja heräsivät, kuinka paljon he nukkuivat öisin sekä aamuväsyneisyyden, yöllisen heräilyn ja nukahtamisvaikeuksien useutta. Lisäksi selvitimme tyttöjen ja poikien nukkumistottumusten välisiä eroja. Tutkimme myös vä-hän, kohtalaisesti, paljon ja erittäin paljon liikkuvien nukkumistottumusten eroja. Lisäksi tarkastelimme lyhyesti 8.- ja 9.-luokkalaisten unen määrän eroja. Tämä pro gradu -tutkielma on osa Liikkuva koulu -hanketta, ja aineisto on kerätty oppi-laille suunnatulla kyselylomakkeella hankkeen kolmannella mittauskerralla syksyllä 2011. Tutkimuksen kohdejoukko koostui seitsemän hankkeessa mukana olevan koulun 8.- ja 9.-luokkalaisista oppilaista sekä yhden vertailukoulun oppilaista (n=1228). Mukana oli 601 8.-luokkalaista ja 627 9.-luokkalaista. Analyysimenetelminä käytimme riip-pumattomien otosten t-testiä sekä yksi- ja kaksisuuntaista varianssianalyysia. Tutkimustulokset osoittivat, että tyttöjen ja poikien nukkumistottumuksissa on eroja ja että fyysinen aktiivisuus on yhteydessä nukkumistottumuksiin. Tytöt menivät aikai-semmin nukkumaan ja heräsivät aikaisemmin kuin pojat, mutta pojat kuitenkin näyttäi-sivät nukkuvan keskimäärin hieman enemmän (8h 13min) kuin tytöt (8h 5min). Fyysi-sesti aktiivisimmat nuoret menivät tilastollisesti merkitsevästi aikaisemmin nukkumaan, heräsivät myöhemmin, nukkuivat enemmän ja kokivat vähemmän aamuväsyneisyyttä kuin muut. 8.-luokkalaiset nukkuivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin 9.-luokkalaiset. Tytöillä esiintyi poikia enemmän nukahtamisvaikeuksia sekä yöllisiä he-räilyjä, mutta sekä fyysisesti aktiiviset että vähemmän aktiiviset nuoret kärsivät näistä uniongelmista yhtä paljon. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempaa käsitystä siitä, että liikunnalla on myönteinen yhteys uneen ja nukkumistottumuksiin.fi
dc.format.extent90 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLiikkuva koulu -hanke
dc.titleNukkuvatko liikkuvat nuoret muita paremmin? : Liikkuva koulu -hankkeessa mukana olleiden 8.- ja 9.-luokkalaisten fyysisen aktiivisuuden yhteys nukkumistottumuksiin, väsymykseen ja uniongelmiin
dc.title.alternativeLiikkuva koulu -hankkeessa mukana olleiden 8.- ja 9.-luokkalaisten fyysisen aktiivisuuden yhteys nukkumistottumuksiin, väsymykseen ja uniongelmiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201303131327
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-03-13T11:43:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysouni
dc.subject.ysoväsymys
dc.subject.ysonuoret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record