Show simple item record

dc.contributor.authorLampinen, Simo
dc.contributor.authorLappalainen, Antti
dc.date.accessioned2013-02-11T16:00:16Z
dc.date.available2013-02-11T16:00:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1253126
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40916
dc.description.abstractLampinen, Simo & Lappalainen, Antti. 2013. Aikuisten liikuntakeskuskäyttäjien liikuntamotiivit. Kuntosali- ja ryhmäliikuntakävijöiden liikuntamotiivien vertailu. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 96s. __________________________________________________________________ Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikuntakeskusasiakkaiden liikuntamotiiveja kuntosalilla ja ryhmäliikunnassa käymisessä. Keskeisenä tehtävänä oli tutkia, miten liikuntamotiivit eroavat sukupuolten välillä ja eroavatko motiivit vertailtaessa kuntosalilla ja ryhmäliikuntatunneilla kävijöitä. Lisäksi tutkittiin liikuntakeskuksissa kävijöiden tavoiteorientaatiota ja sen yhteyttä liikunnan osallistumismotiiveihin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 195 aikuista, joista 140 oli naisia ja 55 miehiä. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella toukokuussa 2012. Tutkimuksessa mittarina käytettiin Ingledevin, Marklandin ja Medleyn kehittämää The Exercise Motivation Inventory 2 liikuntamotivaatiomittaria (Exercise Motivation Measurement 2011). Tavoiteorientaation mittaamiseen käytettiin POSQ- eli Perception of Success Questionnaire –mittarin (Roberts, Treasure & Balague 1998) suomenkielistä versiota (Liukkonen 1998). Aineiston tiivistämiseksi ja analysoimiseen käytettiin faktorianalyysiä. Motiivien eroja kahden eri ryhmän välillä tutkittiin t-testillä ja motiivien eroja kolmen eri ryhmän välillä varianssianalyysilla. Liikuntakeskuksessa liikuntaa harrastavien kävijöiden tärkeimpiä liikuntamotiiveja olivat sukupuolesta riippumatta nautinto, terveys ja lihasten kehittäminen. Tärkeimmät motiivit olivat sekä kuntosaliliikkujien että ryhmäliikkujien kesken samat, mutta tärkeysjärjestys vaihteli hieman. Kuntosaliliikkujat pitivät kilpailua ja arvostusta sekä lihasten kehittämistä huomattavasti tärkeämpänä kuin ryhmäliikkujat, jotka puolestaan arvostivat terveyden korkeammalle kuin kuntosaliliikkujat. Miehet pitivät kilpailua ja arvostusta huomattavasti tärkeämpänä motiivina kuin naiset, jotka puolestaan arvostivat enemmän terveyttä, ulkonäköä sekä painon- ja stressinhallintaa. Liikuntakeskuskävijöiden tavoiteorientaatio oli huomattavasti enemmän tehtäväsuuntautunut kuin kilpailusuuntautunut. Kuntosaliliikkujat olivat voimakkaammin sekä tehtävä- että kilpailusuuntautuneita verrattuna ryhmäliikkujiin.fi
dc.format.extent96 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherryhmäliikunta
dc.titleAikuisten liikuntakeskuskäyttäjien liikuntamotiivit : kuntosali- ja ryhmäliikuntakävijöiden liikuntamotiivien vertailu
dc.title.alternativeKuntosali- ja ryhmäliikuntakävijöiden liikuntamotiivien vertailu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201302111204
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-02-11T16:00:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomotiivit
dc.subject.ysoliikuntakeskukset
dc.subject.ysokuntosalit
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysotavoiteorientaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record