Show simple item record

dc.contributor.authorKuisma, Hanna
dc.contributor.authorMyllylä, Maiju
dc.date.accessioned2013-01-13T10:01:53Z
dc.date.available2013-01-13T10:01:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1242216
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40680
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutkittiin opettajien käsityksiä luetun ymmärtämisestä ja millä tavoin opettajat kertovat tukevansa lukutaidon ja luetun ymmärtämisen kehittymistä. Tutkimusaihe perustui osaksi mediassakin huomioituun huoleen suomalaisnuorten lukutaidon heikkenemisestä, ja tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa tarvetta opettajien tietojen ja taitojen päivittämiselle lukutaidon ohjaamisen suhteen. Tutkimus oli laadullista, fenomenologis-hermeneuttista tutkimusta, jonka teoriatausta rajautui lukutaidon ja luetun ymmärtämisen kehittymiseen ja kehittymisen erilaisiin vaikuttajiin. Tutkimusaineisto koostui yhdeksästä luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan teemahaastattelusta, jotka analysoitiin hyödyntäen teoriaohjaavaa aineistoanalyysia ja sisällönanalyysia mahdollisimman monipuolisen tulkinnan saamiseksi. Opettajat käsittivät luetun ymmärtämisen yhdeksi lukutaidon ydinosaksi, johon asioiden oppiminen ja ymmärtäminen pohjaavat. Luetun ymmärtämisen kehittymisen tukemisessa opettajien vastauksissa painottuivat yksilöllisen tuen antaminen, oppilaan tasolla eteneminen ja erityisesti luetun ymmärtämisen toimintatapojen opettaminen, joiden avulla helpotettiin tekstin hahmottamista ja ydinasioiden koontia sekä tekstin kanssa eri tilanteissa toimimista. Konkreettisten lukustrategioiden opettamisen lisäksi opettajat kertoivat käyttävänsä yleisen tuen muotoina erilaisia lukutehtäviä ja lukutavoitteita, motivoimalla oppilaita lukemaan käyttämällä heitä kirjastossa ja hyödyntämällä kirjastoja materiaalin ja tiedon saannissa sekä yrittämällä saada kodit aktiivisesti tukemaan oppilaiden lukutaitoa ja lukuinnostusta. Yleisenä johtopäätöksenä opettajat arvostavat lukutaitoa suuresti ja panostavat sen tukemiseen monipuolisesti. Kuitenkaan opettajien lukustrategiaopetus ei ole yhtenäistä tai mihinkään valmiiseen malliin perustuvaa, joten lukustrategiaopetusta tulisi tehostaa tiedollisesti ja taidollisesti myös opettajien kohdalla, jotta heillä olisi monipuolisempi keinovalikoima erilaisten oppijoiden luetun ymmärtämisen ohjaamiseen.fi
dc.format.extent131 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkognitiivinen lukutaitokäsitys
dc.subject.otherluetun ymmärtäminen
dc.subject.otherlukeminen
dc.subject.otherlukustrategia
dc.subject.otherkäsitykset
dc.subject.othertuki
dc.subject.othermotivointi
dc.title"Lukemaan kumminkin oppii lukemalla, että se on se tärkein, että lapsi lukee riittävästi" : opettajien käsityksiä luetun ymmärtämisestä ja keinoja tukea luetun ymmärtämisen kehittymistä
dc.title.alternativeOpettajien käsityksiä luetun ymmärtämisestä ja keinoja tukea luetun ymmärtämisen kehittymistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201301131033
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-01-13T10:01:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysomotivointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record