Show simple item record

dc.contributor.authorSaastamoinen, Anna
dc.contributor.authorSirniö, Sanna
dc.date.accessioned2013-01-08T09:09:37Z
dc.date.available2013-01-08T09:09:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1242017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40667
dc.description.abstractTiivistelmä. Saastamoinen, Anna & Sirniö, Sanna. 2012. ”SE ON SEMMOSTA ARKIPÄIVÄÄ”. Liikunta esiopetusryhmän kuvaamana ja toteuttamana. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 120 sivua + liitteet. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli liikunnan vankka asema suomalaisessa yhteiskunnassa, ja siihen latautuvat positiiviset merkitykset. Yhteiskunnassamme puhutaan nykyään paljon lasten liikunnan vähentymisestä, liikuntamahdollisuuksien muuttumisesta sekä ohjatun liikunnan lisääntymisestä. Liikunta on käsitteenä monimuotoinen, ja sillä on sekä itseisarvoisia että välineellisiä tehtäviä. Esiopetuksessa toteutettavalla liikuntakasvatuksella on merkittävä rooli lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. Lapsi kohtaa liikunnan yksilöllisen liikuntasuhteensa kautta, minkä pohjalta hän toteuttaa omaa liikunnallisuuttaan. Tässä etnografisessa tapaustutkimuksessa tarkasteltiin esiopetuksessa toteutettavaa liikuntaa. Puheissa tutulle liikunnan käsitteelle kaivattiin konkreettista kuvausta, mitä kaikkea se pitää sisällään ja mistä se oikeastaan muodostuu. Tutkimuksella selvitettiin esiopetusryhmän aikuisten ja lasten kuvauksia liikunnasta, ja havainnoitiin liikunnan toteutumista arjessa. Aikuisten ja lasten näkemyksiä selvitettiin ryhmissä toteutetuilla teemahaastatteluilla. Tarkoituksena oli luoda eri menetelmiä yhdistäen kuvaa liikunnan ilmiöstä ja sen merkityksestä esiopetuksessa. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikunta ja liikkuminen ovat sidoksissa toisiinsa, sillä liikunta pitää sisällään erilaisia liikkumismuotoja: tavoitteellinen liikkuminen, toiminnallinen liikkuminen, siirtymäliikkuminen ja luonnollinen liikkuminen. Tulosten mukaan liikunta ilmenee aina toimintana, siihen osallistuu vähintään yksi toimija ja se toteutuu tietyssä kontekstissa. Liikunta toimintana, liikunnan toimijat ja esiopetuksen konteksti ovat aineistosta löydetyt liikunnan peruselementit, joita ilman liikunta ei toteudu. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että liikunta saa merkityksensä sekä yhteiskunnallisten rakenteiden että yksilöllisten liikuntasuhteiden kautta. Tutkimus tuo liikunnan entistä merkittävämpään asemaan varhaiskasvatuksen kentällä, sillä se osoittautuu olevan keskeinen osa kaikkea esiopetuksessa toteutettavaa arjen toimintaa. Liikuntaa määrittävät liikkumismuodot ja liikunnan elementit antavat uudenlaisen näkökulman lähestyä liikunnan monia mahdollisuuksia sekä välineitä ilmiön tarkasteluun.fi
dc.format.extent127 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otherliikkuminen
dc.subject.otheresiopetus
dc.subject.otherliikuntasuhde
dc.subject.otheretnografia
dc.subject.otherliikuntakasvatus
dc.subject.otherliikkumismuodot
dc.subject.otherliikunnan elementit
dc.subject.otherphysical education
dc.subject.othermovement
dc.subject.otherpre-school education
dc.subject.otherphysical activity relationship
dc.subject.otherethnography
dc.subject.otherforms of movement
dc.subject.otherelements of physical education
dc.title"Se on semmosta arkipäivää" : liikunta esiopetusryhmän kuvaamana ja toteuttamana
dc.title.alternativeLiikunta esiopetusryhmän kuvaamana ja toteuttamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201301081016
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2013-01-08T09:09:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikkuminen
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record