Show simple item record

dc.contributor.authorLackström, Auli K.
dc.date.accessioned2012-12-23T12:25:24Z
dc.date.available2012-12-23T12:25:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1241176
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40625
dc.description.abstractTutkimuksessani tarkastelen lyhytaikaisen ulkomailla oleskelun vaikutuksia viiteen suomalaiseen alakouluikäiseen oppilaaseen. Oppilaiden kokemukset karttuivat Comenius projektissa EU ja minä. Kaikki viisi haastateltua lasta olivat oppilaina samassa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa koulussa, ja osallistuivat samoille kolmeen eri EU-maahan suuntautuneille opintomatkoille. Kaikki oppilaat matkustivat oppilasparin kanssa, ja kokivat samantyyppisiä tapahtumia. Neljä viidestä tutkimukseen osallistuneesta oppilaasta isännöi perheessään ulkomaalaista oppilasta, ja tutkin myös heidän mahdollisia positiivisia kokemuksiaan isännöinnistä. Tutkimukseni lähdekirjallisuutena ja vertailuaineistona käytän lyhytaikaista ulkomailla oleskelua, kokemuksien kautta oppimista ja muita siihen liittyviä ilmiöitä tarkastelleita akateemisia tutkimuksia. Edellä mainittujen tutkimusten tuntemus on olennaista kasvattajille, jotka vetävät ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja. Aikaisempien tutkimuksien avulla oli mahdollista todeta ulkomaille suuntautuvien lyhytaikaisten opintomatkojen osallistujien kohtaamisia useita haasteita, ja niiden tulokset auttoivat käsillä olevan tutkimuksen kyselyn rakenteen muodostamisessa. Tutkimuskirjallisuus kattaa myös tärkeimmät tutkimustani lähellä olevat teoriat, esimerkiksi, että kokemuksen kautta oppiminen tuottaa hyviä tuloksia. Osallistujia haastateltiin vapaamuotoisesti käsitellen seuraavia teemoja: haastateltavan tausta, kokemukset ennen matkaa, kokemukset matkan aikana, kokemukset matkan jälkeen ja kokonaiskokemuksen arviointi. Kaikki matkat kestivät neljä yötä ja viisi päivää ja tapahtuivat saman Comenius-projektin (EU ja minä) puitteissa. Projektissa oli mukana yhdeksän EU-maata. Oppilaiden kokemukset olivat asumisesta isäntäperheissä Espanjassa, Slovakiassa ja Italiassa. Haastattelut tehtiin suomen kielellä ja käännettiin englanniksi aineiston analysoimista varten. Narratiivien keräämisen jälkeen aineisto jaoteltiin edellä mainittuihin kategorioihin varhaisnuorten kokemusten vertailemiseksi ja vastakohtaistamiseksi. Analyysissä tutkimustulokset on järjestetty temaattisesti lyhyiksi selityksiksi, joita selventävät taulukot. Tutkimuksen aineisto on järjestetty siten, että se osoittaa jokaisen osallistujan kokemusten saman- tai erikaltaisuuden suhteessa osallistujan taustaan, huoleen, asennoitumiseen englannin kielen puhumiseen, stereotyyppeihin ja uskomuksiin ulkomaalaisten kohtaamisesta, odotuksiin, koti-ikävään, kulttuurisiin eroavaisuuksiin ja positiivisiin muutoksiin suhteessa edellä mainittuihin ulkomailla oleskelun seurauksena. Tulokset osoittavat, että oppilaiden kokemukset isäntäperheistä eri maissa olivat positiivisia huolimatta siitä, että kommunikoimisessa englannin kielellä oli jonkin verran vaikeuksia. Kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat kertoivat, että heidän englannin kieli taitonsa oli parantunut opintomatkojen seurauksena ja että kokemus tilanteista, jossa englannin kieltä joutui käyttämään, oli positiivinen. Tutkimuksen tulos antaa tietoa varhaisnuorten ulkomaille suuntautuvien lyhytaikaisten opintomatkojen vaikutuksista oppilaisiin ja antaa työkaluja kasvattajille ja opettajille vastaavanlaisten projektien suunnittelussa. Avainsanat: pre-sojourn, sojourn, post-sojourn, re-entry, language skills, attitudes about English, reflection, experiential learning, lingua franca, homesickness, study abroadfi
dc.description.abstractThe present study examines the effects of short-terms sojourns on five Finnish adolescents in a Comenius Project titled, EU & I. The five participants were all students from the same northwestern school in Finland and travelled to three foreign countries for the same amount of time. All students travelled with a partner student and experienced similar types of events. Four of the five students experienced hosting a foreign student in their own country and their experiences are examined for positive effects. The background section of the study examines previous research in relation to sojourn challenges, learning through experience and other related phenomenon found in previous studies that educators need to be aware of when carrying out study abroad programs. Through the examples of previous research, it was found that many challenges are faced by the participants of sojourn travels, and these challenges aided in the construction of the interview questions for the present study. The background also covers important theories related to the present study, for example, learning by actually providing experience is beneficial. It is also clear, from previous work that reflection about sojourn experiences is important in order to process the effects of the experiences themselves. The set-up of the present study is composed of sections dealing with separate parts of the sojourns. Participants were interviewed by using semi-structured interviews dealing with the following themes: background, pre-sojourn, sojourn, post-sojourn and reflection. All the sojourn experiences were based on the four night and five day sojourns that these five students experienced in the Comenius Project EU & I. Nine countries in the European United Nations were involved in the project. The students’ experiences range from living in host families in Spain, Slovakia and Italy. The narratives gathered by the interviewer were in the Finnish language and then translated into English for the analysis of the data. After gathering the narratives, the information was divided into the above mentioned themes to compare and contrast the experiences of the adolescent participants. In the analysis, findings were arranged by short explanations followed by a table about each subject within a theme, so that the information was clear. The data in the study is set up in order to show how each participant’s experience was similar or different in regards to issues such as background, anxiety, attitudes about using English, stereotypes and beliefs, expectations, homesickness, cultural differences and positive changes as a result of the sojourn. The findings show that the students had positive experiences with their host families in the different foreign countries even though there was some difficulty with communication in English. All of the students explained that their English had improved as a result of the sojourn and that being in the situation of having to use L2 was positive. The results of the study provide information on the effects of short term sojourns on adolescents and advice for future sojourners and educators who organize similar projects. Avainsanat: pre-sojourn, sojourn, post-sojourn, re-entry, language skills, attitudes about English, reflection, experiential learning, communication, English as a lingua franca, homesickness, study abroaden
dc.format.extent119 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpre-sojourn
dc.subject.othersojourn
dc.subject.otherpost-sojourn
dc.subject.otherre-entry
dc.subject.otherlanguage skills
dc.subject.otherattitudes about English
dc.subject.otherreflection
dc.subject.otherexperiential learning
dc.subject.othercommunication
dc.subject.otherEnglish as a lingua franca
dc.subject.otherhomesickness
dc.subject.otherstudy abroad
dc.titleThe effects of short-term sojourn experiences on adolescents : five narratives of adolescent Finnish students in a comenius project: EU & I
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212233408
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2012-12-23T12:25:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysolingua franca
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopintomatkat
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record