Show simple item record

dc.contributor.authorHeinonen, Jenika
dc.date.accessioned2012-12-20T15:29:45Z
dc.date.available2012-12-20T15:29:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1240870
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40605
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitetään Jyväskylän aikuissosiaalityöntekijöiden käsityksiä työssä oppimisen ja työhyvinvoinnin välisestä suhteesta Kunta- ja palvelurakennemuutoksen jälkeisessä organi-saatiossa. Tutkimus toteutetaan fenomenografista tutkimusotetta käyttäen. Fenomenografisella tut-kimusotteella tarkastellaan ihmisten tapoja kokea ja kuvailla ympäröivän maailman ilmiöitä. Tut-kimuksen tuloksia tarkastellaan ja peilataan aiheesta aikaisemmin tuotettuun teoriaan ja tutkimustie-toon. Haastateltujen aikuissosiaalityöntekijöiden mielestä Kunta- ja palvelurakennemuutos sekä samaan aikaan käyttöön otettu tiimimalli vaikuttivat merkittävästi työn tekoon, työssä oppimisen vaateisiin sekä työssä koettuun hyvinvointiin. Työssä oppimisen kautta syntyvään asiantuntijuuteen koetaan vaikuttavan viisi keskeistä elementtiä: teknisen oppimisen, vuorovaikutteisen oppimisen, kokemuk-sellisen oppimisen, reflektoivan oppimisen ja oppijan henkilökohtaisten ominaisuuksien. Työssä ko-ettua hyvinvointia sosiaalityöntekijät kuvaavat käsitteillä työssä jaksaminen, työtyytyväisyys ja työkykyisyys. Työhyvinvointiin vaikuttaa sosiaalityöntekijöiden mielestä viisi elementtiä: organi-saatio ja työn järjestäminen, esimiestyö, työyhteisö, työnsisältö sekä työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. Sosiaalityöntekijöiden mielestä työssä oppimisella ja työhyvinvoinnilla on merkittävä yhteys toisiinsa. Työssä oppiminen luo itseluottamusta työhön ja lisää työssä jaksamisen tunnetta sekä lisää innostusta ja motivaatiota työhön. Hyvinvoiva työntekijä puolestaan jaksaa oppia ja in-nostua työn tuomista jatkuvista oppimisen vaateista. Sosiaalityöntekijän iällä ja kokemuksella näh-dään olevan vaikutusta niin työssä oppimiseen kuin työhyvinvointiinkin. Kaikista tutkielman tee-moista nousee huoli sosiaalityöntekijöiden työn arvostuksesta, työnjaosta, työhön kohdistuvasta kiireestä sekä työhön saatavasta tuesta. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tutkielmassa saatuja tuloksia. Aikuissosiaalityöntekijöiden koke-muksia organisaation muutoksesta, työssä oppimisesta, työhyvinvoinnista sekä työssä koetun oppi-misen ja hyvinvoinnin välisestä suhteesta on kuitenkin tarve tutkia lisää.fi
dc.format.extent204 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherorganisaatiomuutos
dc.subject.otherKunta- ja palvelurakennemuutos
dc.subject.othertyössä oppiminen
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.otherfenomenografinen tutkimusote
dc.titleTyössä oppiminen ja työhyvinvointi muuttuvassa organisaatiossa : Jyväskylän aikuissosiaalityöntekijöiden käsityksiä työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista sekä niiden välisestä suhteesta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jälkeen
dc.title.alternativeJyväskylän aikuissosiaalityöntekijöiden käsityksiä työssä oppimisesta ja työhyvinvoinnista sekä niiden välisestä suhteesta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jälkeen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212203387
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2012-12-20T15:29:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysopalvelurakenne
dc.subject.ysokuntarakenne
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysoJyväskylä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record