Show simple item record

dc.contributor.authorTakanen, Riitta
dc.date.accessioned2012-12-05T11:38:17Z
dc.date.available2012-12-05T11:38:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40543
dc.description.abstractAsiayhteys ja ympäristö vaikuttavat siihen, miten määrittelemme laadun yleisesti sekä miten määrittelemme erityisesti ohjelmistojen laadun. Laatunäkemykset, jotka ovat ensisijaisia ohjelmistokehittäjille ja -yrityksille, eivät välttämättä vastaa asiakkaalle tärkeitä näkökulmia. Uuden sovelluksen kehittäminen on usein ohjelmistoyrityksen ja asiakkaan yhteistyötä. Etenkin ketterässä ohjelmistokehityksessä asiakkaan edustajia tarvitaan projektiryhmässä koko ohjelmistokehitysprosessin ajan. Suunnitelmapohjaisissa ohjelmistokehitysmenetelmissä asiakkaan osallistuminen voi olla rajoitetumpaa, tyypillisesti siihen sisältyy vaatimusten määrittely ja tuotteen hyväksymismenettelyt. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää asiakkaan roolin ja tehtävien ilmenemistä ohjelmistotuotannossa sekä sitä, miten asiakasorganisaatioiden panostus vaikuttaa tuotteen laatuun. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti asiakasorganisaatioissa koettu ohjelmiston laatu. Asiakasorganisaatioiden tapoja osallistua ohjelmistokehitykseen on kuvattu useissa tutkimusraporteissa. Niissä on arvioitu myös osallistumisen vaikutusta ohjelmistojen laatuun ja nähty se pääsääntöisesti positiivisena. Etenkin vaatimusmäärittelyn laadulla näyttäisi raporttien mukaan olevan ratkaiseva merkitys projektin menestykselle ja sille miten tuote täyttää tarkoituksensa. Kuitenkin monet tämänkin tutkielman lähdeaineistona käytetyistä tutkimuksista perustuvat kyselyihin tai haastatteluihin, joiden kohteena ovat olleet ohjelmistokehittäjät ja muut ohjelmistoyritysten edustajat eivätkä asiakasorganisaatiot suoraan. Vastauksia tutkimuskysymyksiin voidaan siten pitää vain osittaisina. Monet ohjelmiston elinkaarta kuvaavat mallit painottavat tuotekehityksen vaiheita ennen tuotteen julkaisua. Elinkaaren pisin ja asiakkaan kannalta oleellisin vaihe, ylläpitovaihe, alkaa kuitenkin tuotteen käyttöön hyväksymisen jälkeen. Asiakkaan tulee voida vaikuttaa ohjelmiston jatkokehitykseen myös ylläpitovaiheessa, ja on tarpeen tutkia ja kehittää menetelmiä tätä yhteistyötä varten.fi
dc.description.abstractContext and environment influence on how we define quality in general and also how we determine software quality in particular. Quality aspects which are primary to software developers and the vendor companies may not be equally important to customer organizations. Creating a new application is often a cooperative effort of a customer organization and a software company. Especially in the agile software development representatives of the customer organization are needed in the project group during the whole software development process. In plan-driven software development methods customer involvement is often more restricted, it typically includes requirements elicitation and acceptance procedures of the product. The purpose of this bachelor’s thesis is to study the role and tasks customers have in software engineering and what kind of an influence the participation of customer organizations has on the quality of the product. Interest was taken especially in the customer experience in software quality. There are numerous research reports describing how customers participate in software engineering. The effects of customer involvement on software quality have also been assessed. In most of those reports customer involvement is considered to have a positive influence. The reports seem to show that particularly the quality of requirements engineering has a crucial effect on the success of the project and on how the product fulfills its intended functions. However many of the reports, also those used as sources for this bachelor’s thesis, are based on surveys and interviews that were targeted to software developers and other representatives of software vendors and not directly to the customer organizations. Thus the research questions remained partially unanswered. Software life cycle models often emphasize the phases of software development before releasing the product. However, the longest and for the customer the most relevant phase – the maintenance phase – starts when the product is accepted for use. The customer should be able to influence on further development of the software product even during the maintenance phase, and methods for this cooperation should be researched and developed.en
dc.format.extent35
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherasiakasorganisaatio
dc.subject.otherlaatu
dc.subject.otherohjelmisto
dc.subject.otherohjelmistotuotanto
dc.titleAsiakasorganisaatioiden osallistumisen vaikutus laatuun ohjelmistotuotannossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212053311
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2012-12-05T11:38:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record