Show simple item record

dc.contributor.authorJansson, Anu
dc.date.accessioned2012-11-24T12:12:27Z
dc.date.available2012-11-24T12:12:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1238817
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40422
dc.description.abstractSuomalaisista iäkkäistä ihmisistä noin kolmannes kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyydellä tiedetään olevan kielteinen yhteys hyvinvointiin, toimintakykyyn ja terveyteen, jolloin sen lievittäminen on keskeistä. Tällä pro gradu -tutkielmalla selvitettiin, muuttuuko osallistujien yksinäisyyden ja ystävyyden kokemus Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan seurauksena sekä onko ikä, sukupuoli ja yksin tai jonkun kanssa asuminen yhteydessä mahdolliseen muutoksen kokemukseen. Tutkimus toteutettiin yhden ryhmän ennen–jälkeen tutkimusasetelmana. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella ennen ryhmätoiminnan alkua ja sen loputtua. Tutkimuksen kohdejoukkoa olivat ryhmätoimintaan motivoituneet yksinäisyyttä kokevat iäkkäät miehet ja naiset. Alkumittauslomakkeita palautui 120 (91 %) ja loppumittauslomakkeita 89 (68 %) kappaletta. Tutkimukseen otettiin mukaan sekä ennen ryhmätoimintaa että sen jälkeen vastanneet (N=61, 47 %). Aineisto analysoitiin SPSS18 -ohjelmalla ja sitä kuvailtiin prosenttiosuuksina, keskiarvoina ja keskihajontana. Muutosta ennen ja jälkeen intervention tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla. Tulosten mukaan 86 % tutkittavista koki yksinäisyyden tunteen lievittyneen Ystäväpiiriryhmätoiminnan aikana. Yksinäisyyden lievittymisen tunne jatkui myös ryhmätoiminnan jälkeen. Lähes kaikki osallistujat kokivat, että yksinäisyyden tunnetta ymmärrettiin ryhmässä. Kuitenkaan yksinäisyydestä kärsivien osuus ei vähentynyt ryhmätoiminnan aikana. Ryhmässä pystyttiin luomaan uusia ystävyyssuhteita, sillä noin puolet vastaajista ystävystyi jonkun ryhmäläisen kanssa ryhmätoiminnan aikana ja piti yhteyttä johonkin ryhmäläiseen. Yli puolet ryhmistä jatkoi kokoontumisia vielä ohjatun ryhmän loputtua. Ystävyyssuhteissa ei kuitenkaan tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta ryhmätoiminnan aikana, kun niitä tarkasteltiin yhteydenpidon säännöllisyyden tai odotuksien toteutumisen suhteen yleisesti. Osallistujien iällä, sukupuolella ja yksin tai jonkun kanssa asumisella ei ollut merkitsevää yhteyttä yksinäisyyden tai ystävystymisen kokemiseen. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta lievittää osallistujien yksinäisyyden kokemusta ja sen avulla pystytään luomaan uusia ystävyyssuhteita. Ryhmä vaikuttaa sopivan eri-ikäisille, miehille ja naisille sekä yksin ja jonkun kanssa asuville. Ystäväpiiri-toiminta vastaa tutkijoiden, yhteiskunnassa käydyn keskustelun ja iäkkäiden ihmisten itsensä esille nostamaan yksinäisyyden lievittämisen vaateeseen.
dc.format.extent56 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheryksinäisyys
dc.subject.otherystävystyminen
dc.subject.otherikääntyneet
dc.subject.otherpsykososiaalinen ryhmätoiminta
dc.titlePsykososiaalisen ryhmätoiminnan yhteys iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittymiseen ja ystävystymiseen : tutkimus Ystäväpiiri-toiminnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211243066
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2012-11-24T12:12:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysoyksinäisyys
dc.subject.ysoehkäisy
dc.subject.ysoystävystyminen
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoryhmätoiminta
dc.subject.ysoryhmäkuntoutus
dc.subject.ysopsykososiaalinen tuki
dc.subject.ysopsykososiaalinen kuntoutus
dc.subject.ysososiokulttuurinen innostaminen
dc.subject.ysoystävätoiminta
dc.subject.ysoaluetyö
dc.subject.ysovanhustyö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record