Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMustonen, Nora
dc.date.accessioned2012-11-20T10:03:42Z
dc.date.available2012-11-20T10:03:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1237166
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40379
dc.description.abstractTässä pro gradu –tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyösuhteen ja potilaan voinnin jatkuvaa seurantaa työmenetelmänä aikuispsykiatrisessa avohoidossa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu viimeaikaisessa psykoterapiatutkimuksessa tuloksellisen hoidon kannalta keskeisiksi todetuista käsitteistä ja periaatteista: allianssi eli yhteistyösuhde, prosessinäkökulma ja asiakaslähtöisyys. Empiirisenä kontekstina on psykiatrisessa avohoidossa yhteisökeskeisen hoidon periaatteiden mukaan toimiva, moniammatillinen kriisityöryhmä, joka on suuntautunut erityisesti psykoottisesti oireilevien henkilöiden hoitamiseen pääsääntöisesti parityöskentelynä tehtävin kotikäynnein. Tutkimusta ohjasi kaksi kysymystä: 1) kuinka jatkuvan seurannan menetelmä soveltuu psykiatrisen akuuttityöryhmän työskentelyyn ja 2) kuinka jatkuva seuranta työskentelymenetelmänä vaikuttaa työntekijöiden näkemyksiin ja työskentelyyn yhteistyösuhteen näkökulmasta. Tutkimusilmiötä lähestyttiin toiminnallisella otteella, eli tavoitteena oli paitsi tutkia yhteistyösuhteen kehittymistä ja vaikutusta lopputulokseen, myös tuottaa muutosta kohti yhteistyökeskeisempää työskentelyä. Aineiston analyysissa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä rikkaan kuvauksen ja ymmärryksen tuottamiseksi. Yhden kuukauden aikana kaikissa työryhmässä alkaneissa hoitosuhteissa käytettiin jatkuvan seurannan tarpeisiin kehitettyjä ORS- ja SRS-mittareita sekä potilaiden että työparien täyttämänä. Lisäksi työryhmälle tehtiin fokusryhmähaastattelu, jossa keskusteltiin lomakkeiden käyttökokemuksista ja työntekijöiden käsityksistä yhteistyösuhteen merkityksestä. Lomakeaineistosta laskettiin keskiarvoja ja ryhmiteltiin hoitosuhteita yhteistyön ja voinnin kehityksen mukaisesti. Fokusryhmähaastattelu analysoitiin sisällönanalyyttisesti ensin vapaasti teemoitellen ja sitten teorialähtöisesti koodaten. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että voinnin ja yhteistyön jatkuvan seurannan mittaristoilla on ennustearvoa hoidon onnistumisen suhteen myös akuuttityön kontekstissa. Onnistuneita hoitosuhteita luonnehti alkuvaiheessa potilaan kokema yhteistyön ja voinnin koheneminen. Heikompiin hoitotuloksiin päätyivät potilaat, joiden hoitoja voi kuvailla sekä hoitosuhteen että yhteistyön näkökulmasta katkonaisemmiksi. Työntekijät kokivat jatkuvan seurannan mittarit hyödyllisenä puheeksi oton välineenä ja keinona kiinnittää enemmän huomiota yhteistyösuhteeseen, heikommin onnistuneiden hoitosuhteiden osalta kaivattiin välineitä siihen, kuinka mittarein havaittuja yhteistyön ongelmia voidaan korjata. Tutkimuksella onnistuttiin tuomaan asiakaslähtöistä, yhteistyötä painottavaa näkökulmaa psykiatriseen hoitoon, mutta aineistonkeruun jälkeen rutiininomaista seurantaa ei ole otettu pysyväksi osaksi työskentelyä. Potilaat vastaanottivat lomakkeet työntekijöiden kokemuksien mukaan hyvin, ja jatkuvan seurannan mittarit ovat yksinkertainen tapa lisätä asiakkaan kokemusta kuulluksi tulemisesta.
dc.format.extent45 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherORS-mittari
dc.subject.otherSRS-mittari
dc.titleYhteistyösuhteen ja potilaan voinnin jatkuva seuranta työmenetelmänä psykiatrisessa avohoidossa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211203037
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2012-11-20T10:03:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysopsykiatria
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoavohoito


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot